ASSEN - Het Drents Archief heeft een oud notitieboekje van een Duitse officier in bezit gekregen, die tijdens de oorlog in Noord-Nederland was gelegerd.

Het boekje is bijzonder omdat de aftocht van de Duitsers in de laatste oorlogsmaanden er vanuit het perspectief van de verliezende partij in staat beschreven, aldus het archief vrijdag.

In het notitieboekje van hoofdofficier Otto Specht staat beschreven hoe een Duitse eenheid van 170 soldaten in april 1945 tevergeefs probeerde een 25 kilometer lange verdedigingslinie bij Hoogeveen in stand te houden.

De geallieerde opmars was niet te stuiten en de eenheid sloeg op de vlucht.

Lauwerszee

Specht toog naar het noorden, maar raakte bij Beilen gewond. Een onbekende ondergeschikte nam het notitieboekje van hem over.

Die zit tenslotte alleen achter de dijk aan de Lauwerszee bij Zoutkamp te wachten op wat komen gaat en schrijft als laatste zin: 'Ich weiss es nicht mehr.' Daar houden de aantekeningen op.

Otto Specht kwam na de oorlog in een krijgsgevangenenkamp in Belgie terecht. Na zijn demobilisatie werd hij met zijn gezin in Bremen herenigd. In 1974 overleed hij.

Zeldzaam verschijnsel

Volgens archivaris Joke Wolff is het boekje van grote waarde. ''Er is weinig bekend van wat de Duitsers toen deden of dachten. Een Duits verslag van de chaotische oorlogsperikelen is dan ook een zeldzaam verschijnsel."

Het boekje kwam pas in 2008 weer boven water en werd geschonken aan het Drents Archief, dat het heeft laten vertalen.