Een zestienjarige jongen is vermoord. Dat zijn hart na zijn dood eruit is gesneden, maakt de zaak geruchtmakender dan een ‘regulier misdrijf’. Deze. Thriller. Is. Goed.

Hoe zeg je whodunnit op zijn Zweeds? Het wordt tijd voor een nieuwe ingeburgerde term, want onze Scandinavische bovenburen lopen bij de Hollanders flink binnen op de populariteit van hun misdaadliteratuur.

Dat ingetogen tempo, die gereserveerde karakters, meer ouderwetse vakkennis en denkwerk dan moderne techniek – het waarderen van de Zweedse thriller gaat ons een stuk beter af dan zelf af te mønteren kåsten.

Harteloos

Wat verborgen is is weer zo’n prettig-bedaard uitgesponnen intrige rondom de moord op de zestienjarige Roger. Als het lijk letterlijk komt bovendrijven, harteloos en angstaanjagend, moeten alle zeilen worden bijgezet om de moordenaar te vinden.

Dit is immers typisch zo’n morbide misdaad waar de sensatiepers als een jakhals bovenop duikt, wat betekent dat het volk snel resultaat wil.

Maar het gaat niet snel. Hjorth Rosenfeldt (pseudoniem van twee schrijvers) heeft een verhaal geconstrueerd dat wordt versperd en gerekt door veel geheimen en gebutste ego’s.

En zo ongeveer alle betrokkenen blijken er in ruime mate over te beschikken, zowel de recherche als de getuigen. Anarchistische wetsdienaren zijn uit op eigenroem, en verhoorsessies van getuigen verlopen moeizaam vanwege de lijken in hun kast.

Sta-in-de-wegs

Het is een springvloed aan sta-in-de-wegs die de snelle reconstructie van Rogers leven en de laatste uren voorafgaande aan zijn dood doen stagneren.

En dat wil je als lezer ook niet, want Rosenfeldt heeft een hele reeks plotwendingen en een kudde boeiende personages wier caprices je honderden pagina’s lang met genoegen blijft volgen. Vakwerk.