VATICAANSTAD - In een boek dat volgende week verschijnt probeert paus Benedictus XVI een belangrijk twistpunt tussen katholieken en joden weg te nemen.

Hij pleit de joden vrij van de eeuwenoude beschuldiging dat zij verantwoordelijk zouden zijn geweest voor de kruisiging van Jezus Christus.

De Vaticaanse krant Osservatore Romano publiceerde donderdag delen van het pauselijke boek, onder meer de passages die handelen over de kruisdood van Jezus. De kerkvorst schrijft dat in de geschriften geen enkel bewijs te vinden is dat ''het Joodse volk als geheel'' daarvoor de verantwoordelijkheid draagt.

Hoewel de Rooms-Katholieke Kerk het idee van een collectieve schuld al in 1965 officieel heeft losgelaten, hebben joodse organisaties de stellingname van de paus verwelkomd. Zij denken dat die een krachtig signaal afgeeft tegen antisemitisme in de kerk.

'Hoog tijd'

''Tweeduizend jaar na de gebeurtenis was het echt hoog tijd dat het hoofd van de Rooms-Katholieke Kerk hier een duidelijk standpunt over verkondigde'', aldus Ronald Lauder, hoofd van het Joods Wereld Congres.

''De Joden hebben geleden onder brute vervolging en antisemitisme omdat christenen hen collectief de schuld gaven van de dood van Jezus Christus, terwijl hij zelf een Jood was en gekruisigd werd door de Romeinse machthebbers.''

Geschoffeerd

Benedictus XVI had de Joodse gemeenschap de afgelopen jaren juist herhaaldelijk geschoffeerd. Zo hief de kerkvorst de excommunicatie op van bisschop Richard Williamson, die de jodenvervolging tijdens de Tweede Wereldoorlog had ontkend.

Ook zette hij stappen richting de heiligverklaring van de 'oorlogspaus' Pius XII, die omstreden is omdat hij te weinig zou hebben gedaan om de Joden te beschermen tegen vervolging door de nazi's.