LEIDEN - Kinderen en jongeren die veel lezen, belanden hoger op de maatschappelijke ladder. Deze conclusie trekt promovenda Suzanne Mol. Zij promoveerde dinsdag aan de Universiteit Leiden.

Mol trekt deze conclusie op basis van 146 internationale wetenschappelijke studies. Hierin werkten meer dan 10.000 kinderen en studenten in de leeftijd van 2 tot 22 jaar mee.

Volgens Mol maakt het een groot verschil of kinderen en studenten jeugdliteratuur lezen of niet. Voorgelezen worden en zelf lezen brengen een positieve spiraal op gang.

Basisschoolleerlingen, middelbare scholieren en studenten die in hun vrije tijd lezen, lezen steeds beter in vergelijking tot hun minder vaak lezende leeftijdgenoten.

Voorlezen

Peuters en kleuters die van jongs af aan zijn voorgelezen, kennen meer betekenissen van woorden dan leeftijdsgenoten die zonder veel voorleeservaringen op school komen, maar ze kennen ook meer namen en klanken van letters.

De studie bevestigt de theorie dat kinderen meer woorden en letters bijleren als ouders en leerkrachten vragen stellen tijdens het voorlezen en als ze gebeurtenissen in het verhaal koppelen aan ervaringen uit het dagelijkse leven.