“Waarheen, lei-heidt de weg.” Niemand die het weet, maar fantasieën te over. In dit fraai geïllustreerde boekwerk zijn die duizenden jaren fantasie over het hiernamaals bijeengebracht, van alle tijden en vele volkeren en even zoveel religies.

In toegankelijke schrijfstijl bieden de makers een kijkje in de keuken van het hiernamaals zoals de mens die in de afgelopen millennia heeft bedacht en verbeeld.

Van Mesopotamië tot oud-Egypte, van de Grieken en Romeinen tot het Hof van Eden, de afterlife van moslims, boeddhisten en christenen tot minder bekende curiosa van Sint-Brandaan, Tondalus en Luilekkerland.

Domein van vereffening

Het heeft iets ontroerends, om al deze sprookjes bij elkaar te zien. Al die millennia waarin naar manieren is gezocht om de aangeboren angst voor het grote onbekende een plek te geven.

Een verbeelding die in directe relatie stond met de manier waarop de stervelingen hun aardse leven inrichtten, aangezien vrijwel alle hiernamaalsen (want jawel, er zijn er legio van) het domein waren van de vereffening.

Vereffening

Hemelse beloning voor de goeden, de afgrijselijkste straffen voor de zondaars. Soms met een optie op doorstroom naar de hemel, na een louterende – en immer pijnlijke – fase. En in het verzinnen van de gruwelijkste folteringen tot in de eeuwigheid wisten de monotheïsmes te excelleren.

Opmerkelijk is hoe vaak het ene hiernamaals lijkt op het hiernamaals van het andere volk, maar zulke verbanden worden adequaat uitgelegd. Via handelsroutes gaf men de verhalen aan elkaar door, en door deze TNT avant-la-lettre werden ze in verbasterde, aangedikte of afgezwakte vorm verspreid en geadapteerd.

Kaarten

Het hiernamaals vormde door de eeuwen heen tevens een bron van inspiratie voor de beeldende kunst. Naast de illustraties van deze rijke cultuurgeschiedenis die voor deze atlas zijn verzameld, zijn de hiernamaalsen zelf door kaartenmaker Jop Mijwaard uitgetekend, wat de atlas een bijna speels aandoende bijklank geeft.

Een diepgravende spirituele analyse is dit niet, maar wel een intrigerend en toegankelijk boek voor op de koffiediktafel.