HARLINGEN - Schrijfster Maartje Wortel heeft zaterdag de Anton Wachterprijs 2010 gekregen voor haar verhalenbundel Dit is jouw huis. De prijs werd in de Grote Kerk in Harlingen uitgereikt.

De Anton Wachterprijs is een tweejaarlijkse onderscheiding voor het beste literaire debuut naar het oordeel van een vakjury.

Deze koos voor Wortel (1982) wegens de ''bijna nuchtere en daardoor vervreemdende wijze waarop zij alledaagse gebeurtenissen beschrijft''.

Niet alle juryleden waren bij de uitreiking aanwezig, omdat zij de begrafenis van Harry Mulisch in Amsterdam bijwoonden.

De tafels in de kerk waren zwart gedekt. Tijdens de prijsuitreiking werd stilgestaan bij de dood van Mulisch en bij Simon Vestdijk. Anton Wachter is een romanfiguur van Vestdijk. De uitreiking van de prijs is in Harlingen omdat Vestdijk daar is geboren.