Gelukkig schrijven niet alle Nederlandse schrijfsters uitsluitend over gekroel in Vinex-wijken met veel uitwisseling van lichaamssappen. Jessica Durlacher heeft in al haar boeken een consistent thema: wat maakt dat 'de mens de mens een wolf' wordt?

De hoofdpersoon van De Held, Sara Silverstein, heeft veel gemeen met Jessica. Ze schrijft, heeft een gezin dat belangrijk voor haar is, en een familie met akelige oorlogservaringen. Ze loopt hard en wordt op een van haar runs aangevallen en verkracht.

Dan wil haar zoon gaan vechten in het Amerikaanse leger. Een tijdje later dringt afschuwelijk geweld haar huis binnen.

Door deze diep schokkende ervaringen, die nog eens bovenop haar confrontaties met die oorlog gestapeld worden, komt ze voor een cruciaal dilemma te staan: gedwee buigen of meedogenloos terugslaan?

Kampverleden

Haar eigen ontwikkeling wordt versterkt door alles wat ze recent te weten is gekomen over het kampverleden van haar vader. Ook hij koos in die situatie voor - zolang het kon - amoreel overleven ten koste van alles.

Schitterend is de passage in het heden als de familie uitgenodigd wordt in de Duitse stad waar men op buitengewoon onhandige wijze probeert iets goed te maken door de vader, die daar ooit notabel was, nog eens postuum eer te bewijzen.

Voldragen

Het boek toont een schrijfster die, zowel in de verwerking van haar thematiek als in haar ambacht, gegroeid is. Lieten eerdere boeken nog wel eens een worsteling zien met structuur of vormgeving, De Held laat zich lezen als het werk van een voldragen schrijver.

Vanaf de eerste pagina's heerst een niet aflatende dreiging over wat komen gaat. Het prachtige, spannende verhaal beweegt zich onafwendbaar naar de gruwelijke conclusie.