Een cruciale periode in de Engelse geschiedenis is natuurlijk het begin van de zestiende eeuw. Arthur stierf, Hendrik de Achtste huwde zijn weduwe, Katarina van Aragon, en moest weer van haar af voor de volgende en de volgende, et cetera.

Hendrik de Onverzadigbare schoffeerde eega’s, kerk en traditie om te krijgen wat (en wie) hij wilde, en liet zijn hooggeplaatste geestelijken met wapperend habijt rondrennen om de hoofdschuddende boel in Rome te sussen.

Intussen waren daar op het continent ook nog keizer Karel de Vijfde, Frans de Eerste van Frankrijk, Luther, en ze zaten geen van allen stil...

Wolf Hall, waarvoor Mantel in 2009 aan de haal ging met de Bookerprize, gaat over het leven van de hoogbegaafde Thomas Cromwell.

Na een akelige jeugd met een hardvochtige en hardhandige vader, wist hij zich in de 'hofhouding' van kardinaal Wolsey op te werken tot een van de machtigste mannen in het land en als rechterhand annex koppelaar van Hendrik de Achtste.

Verstopt

Hilary Mantel slaagt erin ons het gevoel te geven dat we de wervelende ontwikkelingen aan het Britse hof kunnen volgen alsof we achter een pilaar staan verstopt. Ze doet dat door geraffineerd gebruik te maken van de tegenwoordige tijd, al is het af en toe wat lastig haar te volgen door haar snelle schakelingen tussen verschillende conversaties.

Wie van historische verhalen houdt, kan de mouwen opstropen voor 650 pagina's lang mooi uitgediepte karakterbeschrijvingen en fascinerende gebeurtenissen. Voor liefhebbers is het bovendien extra prettig dat ze steeds terug kunnen grijpen op de schematische overzichten voorin, van de Tudors en de Yorkse pretendenten.

Titel

Voor niet-historici valt het soms niet mee om te weten welke titel bij welke naam hoort, aangezien de schrijfster daar niet altijd consequent naar verwijst. Deze epische roman is echter, buiten de ongetwijfeld goed geresearchte historische feiten om, spannend en romantisch genoeg om je daardoorheen te willen werken.