Fantasierijke roman over de jacht op exotische diersoorten, met bestaande en niet-bestaande avonturiers en historische figuren.

Eind negentiende en begin twintigste eeuw liepen er echte avonturiers rond zoals Frank Buck (1883 – 1950) en Carl Hagenbeck (1844 – 1913).

Sepiafoto’s tonen Indiana Jones-achtige mannen in jungle-outfit met tropenhoedjes. Het zijn jagers, aartsvaders van de dierentuin, en leveranciers van verzamelaars als P.T. Barnum (1810 – 1891).

De Excalibur van de (non-)fictieve figuren uit deze avonturenroman zijn exotische dieren. We volgen de mannen op hun jacht door ondoordringbare oerwouden en op overzeese reizen naar verre steden waar ze hun buit in klinkende munt omzetten. Hoe zeldzamer, hoe beter.

Tussen deze fervente jagers neemt de Chinese emigrant Pi Ying, die zijn fortuin met opium en alcohol heeft verdiend, een eenzame plek in. Als een van de weinigen schijnt hij door te hebben wat de waarde van een zeldzaamheid is. In zijn domein in Mexicali vallen de vele verhaallijnen uit Drakenogen uiteindelijk samen.

Magisch epoque

De magie van het tijdperk waarin dit verhaal zich afspeelt, eind negentiende en begin twintigste eeuw, vervult een niet onbelangrijke rol in deze roman.

Er is legio ruimte voor fabels en legendes die met angst, eerbied en betovering werden doorverteld, en die een onweerstaanbare aantrekkingskracht uitoefenen op avonturiers die naar eeuwigheidswaarde streven.

Fernández heeft daar met zijn beeldrijke proza de juiste tone-of-voice voor gevonden.

Graal

In bredere, metaforische zin valt er onder deze jacht op groot wild van alles valt te scharen: geld, macht, titels, land, prinsessen. Onze wereldliteratuur is vergeven van de pioniers die een krachtmeting aangaan om lastig te veroveren prooi te vangen.

Fernández’ roman is met name sterk in het aantonen dat het koortsachtige najagen het enige is wat deze conquistadores drijft: is hun doel eenmaal bereikt, dan zijn ze pijnlijk onverschillig jegens hun prooi. Dat de Heilige Graal, moeder aller legendes, maar nooit gevonden moge worden – althans, niet door mensen.