Van alle Booker genomineerden voldoet Peter Carey al jarenlang het best aan de criteria van de jury. Vandaar dat hij al twee keer eerder mocht winnen. En met deze nieuwe krachttoer gooit hij ongetwijfeld opnieuw hoge ogen.

Het rijk geschakeerde verhaal, afwisselend verteld vanuit het gezichtspunt van Olivier en dat van Parrot, neemt ons mee van hun Europese jeugd naar hun Amerikaanse ervaringen.

Olivier vertoont grote gelijkenissen met een van de vaakst geciteerde bronnen van bon mots, Alexis de Tocqueville . Bekend als de schrijver van Democracy in America.

Olivier is een tuttige Franse edelman, geplaagd door astma en talloze andere kwalen. Zijn vroegste jeugd wordt bepaald door de vlucht van zijn familie voor de guillotine, die zijn opa al de kop had gekost, naar hun buiten in Normandië.

Parrot daarentegen is een wonderbaarlijk getalenteerde graficus. Daarmee behoort hij tot de enige groep handwerklieden die uit hoofde van hun (drukkers-)vak behoorlijk geletterd zijn. En daarom zijn zijn observaties als bediende van Olivier ook zeker zo scherp als die van zijn edele baas.

Janplezier

Carey neemt ons mee op een bonte tocht door een Amerika dat in zijn optiek één ononderbroken pretpark wordt. Daarbij blijft hij ons onafgebroken verrassen met observaties en verwijzingen van allerlei aard, zodat we nooit zeker weten of we nu op een Dickensiaans of een Tocquevilliaans pad zijn geraakt.

Tussendoor beleven we ook iets wat sprekend lijkt op het ontstaan van de wereldberoemde Audubon-serie van vogelprenten. Parrot was immers een vaardig graficus.

Zeer boeiend is de ontwikkeling van de gevoelens tussen meester en bediende, zoals die door Carey knap worden beschreven. Dan weer vol verachting, dan weer vol meegevoel van Oliviers kant.

Maar ook Parrot voelt verachting voor zijn 'Lord Migraine'. Maar is dan ook weer vol begrip en affectie. Niet moeilijk om ook hierin de metafoor te zien met de ontwikkeling van 'democratie in Amerika'.

Beeldende taal

Carey, voor wie het minimalisme bepaald niet is uitgevonden, trakteert ons onafgebroken op de rijkste beelden en interessantste wendingen. Daarom neem je de wat springerige structuur ook graag voor lief. Absoluut weer een potentiële winnaar, ware het niet dat hij al twee keer eerder won.

Nederlandse vertaling (verschijnt in september 2010): Parrot en Olivier in Amerika
Uitgeverij: De Bezige Bij
Vertaling Hien Montijn

Booker-waardering
Goed verteld verhaal + + + + -
Historische en emotionele zeggingskracht + + + + +
Onverwacht qua thema, trant of invalshoek + + - - -
Uitdagend en onderhoudend + + + + +