Guillermo Martínez – De openbaring van Roderer

Briljante novelle over twee jonge mannen speelt zich af op de breuklijn van het genie in de normale-mensenwereld.

De ik-persoon uit Guillermo Martínez’ indrukwekkende roman is een buitengewoon begaafd mens. Hij beweegt zich door het leven met het gemak van hij die alles beter weet te doorgronden dan de ander. Als op een dag Gustavo Roderer verschijnt en hem moeiteloos verslaat met schaken, moet hij al zijn parameters bijstellen.

Schaken blijkt bijzaak voor Roderer. Daarmee krijgt de ik-persoon de eerste klap uitgedeeld. Hij ontdekt tevens dat Roderer niet alleen net zo hoogbegaafd is als hij zelf, zo niet begaafder, maar ook dat hij zijn denkvermogen aanwendt voor vraagstukken waar hij zelf nooit bij heeft stilgestaan.

If you cannot beat them, join them, is de stelling. Maar de ik-persoons pogingen tot vriendschap ketsen af op Roderers preoccupaties. De jongen is niet zozeer afwijzend, maar one-track-minded. Al diens inspanningen zijn gericht op het doorgronden van de ultieme wijsheid die alleen aan God en de Duivel zijn voorbehouden.

Sleutel tot ultieme wijsheid

En bij Toutatis, na een lange periode van denken, deduceren, wiskundige vergelijkingen, en nog meer denken, komt Roderer in alle eenzaamheid, gesecondeerd door stapels boeken, in dat verlaten huis aan het strand met een handenwringende moeder die niets van haar zoon begrijpt, tot de sleutel van de wijsheid.

Een die hem fataal wordt en waarin niemand hem kan volgen, ook de ik-persoon niet die verkoos zijn leven te leven als hoogbegaafd mens te midden van de normale-mensenwereld.

Gevolg, of geen gevolg

Met ‘De openbaring van Roderer’ schept Martínez een intrigerend verhaal over de zin van mensoverstijgende inzichten, over de spanning tussen rivaliteit en bewondering, tussen afgunst en de ‘leerling’ die zijn meester moet erkennen, en verwerkt elk thema tot vervolmaking van zijn literaire doelstelling.

Want na het lezen van deze verbluffende vertelling blijven immers twee essentiële vragen lang (heel lang) nagalmen: hoeveel genieën zijn er gestorven zonder dat ze hun inzichten kenbaar konden maken, en al waren ze daarin geslaagd, welk gevolg zou dat hebben gehad, if any?

Facebook & Twitter

Facebook & Twitter
Volg het nieuws van NU.nl/Entertainment ook op Facebook en Twitter

NUwerk

Tip de redactie