ROTTERDAM - In het boek 'Scènes in de Copy Corner' van schrijfster Joke van der Zwaard wordt een analyse gemaakt van de kopieerwinkel als sociale ontmoetingsplek voor buurtbewoners.

Het eerste exemplaar wordt dinsdag 11 mei aangeboden aan wethouder Hamit Karakus van Rotterdam.

Het gaat om de kopieerwinkel Copy Corner op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam, een typische plek waar mensen van allerlei pluimage elkaar tegenkomen en met elkaar in gesprek raken.

Van der Zwaard nam die locatie als uitgangspunt voor haar boek. Ze analyseert hoe een kopieerwinkel bijdraagt aan vertrouwdheid tussen mensen onderling en kennis van de levenswijze van mensen.

Sociale weefsel

''Om het sociale weefsel van veranderde wijken en steden te versterken zijn plekken nodig waar mensen elkaar vanzelfsprekend tegenkomen waardoor ze herkenbaar, vertrouwd en voor elkaar benaderbaar worden'', aldus de onderzoekster die in het onderzoek werd geholpen door Corrie Kreuk. Het boek wordt gelardeerd met foto's van Regina Wieringa.

Joke van der Zwaard is ontwikkelingspsycholoog en werkt als zelfstandig onderzoeker/publicist op het terrein van sociale ongelijkheid, sociale mobiliteit, emancipatie en samenlevingskwesties in relatie tot wonen, opvoeding en onderwijs. Het boek wordt uitgegeven bij uitgeverij SUN architecture.