AMSTERDAM – "Geluk is de nieuwe moraal voor de Britse middle class. En we moeten 24/7 gelukkig zijn. Dat is waanzin, we leven onder de vloek van Het Geluk", aldus auteur Sarah May in gesprek met NU.nl over haar nieuwe werk De Prendergast Road Kronieken.

In De Prendergast Road Kronieken maakt de lezer kennis met de bewoonsters van Prendergast Road, een erg trendy en dure straat in Londen. De Prendergast-diva's leven conform 21ste-eeuwse luxe criteria: carrière, geld, kinderen, status.

Maar dat is slechts een façade. De vrouwen die alles lijken te hebben bezwijken onder het gewicht van hun drukbezette levens.

Twee eeuwen na Jane Austen hebben vrouwen het nog steeds zwaar. Een carrière zou hen onafhankelijker moeten maken, maar die lijkt de druk op de ketel alleen maar op te voeren. Hebben vrouwen een talent voor zelfvernietiging?

"Volgens mij wel, en dat talent is de basis van de zwarte humor in mijn romans.

Ik denk ook dat dat komt doordat het leven van een vrouw een speelbal wordt zodra ze een gezin krijgt. Enerzijds van het verheven doel als haar persoonlijke en professionele ambities, anderzijds van de slopende intensiteit van zwanger zijn, baren en kinderen opvoeden.

De spanning tussen die twee zaken dwingt een heleboel vrouwen ertoe om twee versies van henzelf te ontwikkelen. Over het algemeen wordt onze generatie beschouwd als een generatie die alles heeft en dus gelukkig moet zijn. Maar geluk is een gevaarlijke preoccupatie van onze cultuur, en in het afgelopen decennium is het zelfs een verplichting geworden.

Wat als je je niet altijd gelukkig voelt? Wat moet je als je je afgepeigerd voelt of gedesillusioneerd? Dan ga je liegen. Zowel tegen jezelf als tegen anderen. Dat concept van die leugen, het creëren van een dubbelleven, is een thema dat ik in mijn romans onderzoek."

Kunnen we stellen dat de Prendergast-diva’s het product zijn van een gemaksgeneratie en ze derhalve niet meer uit het juiste hout zijn gesneden voor de eisen van het moederschap?

"Ik weet het niet zo zeker van dat gemak. De meesten van ons worden ‘gaga’ van alle inspanningen die ze zich moeten doorstaan om de kar op de rails te houden. Bovendien is dat comfort gestoeld op een wankele ondergrond, neem de kredietcrisis.

Ik denk dat het psychologische aspect van een leven op krediet niet alleen van invloed is geweest op ons materiële bestaan, maar ook op onze moraal en onze spiritualiteit. Onbeperkt krediet heeft de Prendergast-vrouwen in staat gesteld om levens te leven die in feite onwerkelijk zijn. Hun onvermogen om hun leven naar waarheid te leven heeft ertoe geleid dat ze van hun eigen ik en ook van elkaar af dobberen

Ze zijn tot op zekere hoogte slachtoffer van de mythe dat welvaart tot geluk leidt, en dat is dus niet zo. Het leidt tot eenzaamheid en het gevoel dat het nooit genoeg is. Ik weet zeker dat iedereen dat gevoel wel kent, dat er van alles te veel is en van iets nooit genoeg."

Wie hebben hier schuld aan? Zij zelf, de maatschappij, de ouders?

"Allemaal. Onze huidige Britse regering hanteert moreel gezien een conservatieve agenda aangaande het idee van het gelukkige gezin. Ik gebruik het woord conservatief omdat de taak van het gelukkige gezin nog altijd bij de vrouw ligt, die niet alleen verantwoordelijk is voor een gelukkig thuis en gelukkige kinderen maar ook voor haar eigen geluk.

Geluk is de nieuwe moraal voor de Britse middle class, en we moeten 24/7 gelukkig zijn. Dat is waanzin: we leven onder de vloek van Het Geluk."

Aan de overkant van Prendergast Road zit een niet zo koosjer bordeel. Is dat bedoeld als spiegel?

"Ja. En als tragische evenknie van de Prendergast-vrouwen die zich gevangen voelen terwijl ze zich volkomen onbewust zijn van dat huis vol immigranten aan de overkant.

De vrouwen in dat bordeel zijn de echte slachtoffers van omstandigheden, terwijl de Prendergast-vrouwen hun omstandigheden zelf hebben gecreëerd. Zeg nou zelf, wie is het meest tragisch?"

Vrouwen die van het padje af raken. Zullen ze ooit ophouden te bestaan?

"Vrijheid gaat gepaard met keuzes, en ik ben er niet van overtuigd in hoeverre we werkelijk een vrije keuze hebben als er twee van ons nodig zijn om één leven te leven."

De Prendergast Road Kronieken van Sarah May komt uit op 12 april.