AMSTERDAM - Naar aanleiding van Lone Franks boek over neurowetenschappen, De Vijfde Revolutie, organiseerde uitgeverij Maven Publishing woensdagavond in Studio K in Amsterdam een debat.

Voor een afgeladen zaal begon neurobioloog annex journalist Lone Frank de avond met een boeiende, glasheldere samenvatting van haar boek.

"De ziel bestaat niet", is een van haar stellingen. "Wie wij zijn, is ons brein."

Naarmate de kennis van onze hersenfuncties toeneemt, krijgen wij steeds meer begrip van wie wij zijn en welke invloed wij op onszelf kunnen hebben.

De implicaties van deze groeiende hersenkennis zijn inmiddels hét onderwerp van gesprek op vele universiteiten en kenniscentra wereldwijd, waar pittige debatten over de voors en de tegens worden gevoerd. Dit was zo’n avond.

Stevig debat

Het panel stond onder leiding van Tijs Goldschmidt, evolutiebioloog en auteur van onder andere "Darwins hofvijver." Panelleden waren Lone Frank; hoogleraar cognitieve neurowetenschappen Peter Hagoort; neuromarketeer Tjaco Walvis, en filosoof/schrijver Stine Jensen.

Een boeiende avond lang werd gedebatteerd over de mogelijkheden, implicaties en keerzijden van de onderwerpen die Frank in haar boek behandelt. Onderwerpen als religie, commercie, geluk en moraal die door de toenemende kennis van de werking van ons brein een nieuw daglicht verdienen.

In Franks boek komen dit soort discussies ook uitgebreid aan de orde: met een ronde langs alle relevante kenniscentra heeft Frank een hele reeks insiders aan de tand heeft gevoeld en hun meningen in De Vijfde Revolutie opgetekend.

Hersenrobotje

De dynamiek van het debat in Studio K werd nog versterkt door videofilms waarmee de recente ontwikkelingen op dit gebied op een videoscherm in beeld werden gebracht. Ook was er een live demonstratie van Marc van Zee van het Fablab: met een headset met elektroden op zijn hoofd liet hij een robotautootje via zijn hersengolven bewegen.

Wat met name uit deze druk bezochte avond naar voren kwam, is dat Frank de neurowetenschappen voor een heel breed publiek toegankelijk heeft gemaakt. Zelfs wie nog nooit van een cortex heeft gehoord, begrijpt waar De Vijfde Revolutie over gaat en wat het revolutionaire aspect is van deze ontwikkeling.

En daarmee schiet Franks boek precies in de roos. Want evenals de eerste 4 revoluties (Copernicus, Darwin, Freud, Watson & Crick) zal deze wetenschap brede maatschappelijke gevolgen hebben. Juist daarom is het belangrijk dat iedereen deze materie kan bevatten.

Evolutie

"De neurowetenschappen zullen doordringen in onze cultuur, in onze manier van denken", aldus Frank. Inzicht leidt tot bewustwording leidt tot verandering. Net zoals de ontdekking dat de zon niet om de aarde draait maar andersom, dat de aarde geen creatie is maar het resultaat van evolutie, is met de neurowetenschappen de geest uit de fles.

Dat wat is, kan niet meer ontkend worden, en dan kun je maar beter weten wát er is.