De opdracht 'schrijf een brief aan je jonge zelf' deed vele lezers naar de pen grijpen om hun levenservaring met hun mini-ik te delen.

De woorden waren opbeurend, vermanend, ontroerend, verheffend en alles daartussen. De kleine ikjes werden geprikkeld, gekoesterd en hier en daar alsnog in het zonnetje gezet.

De jury, Michel van de Waart van Uitgeverij de Arbeiderspers en Nelleke Geel van Signatuur, was zeer te spreken over het hoge aantal inzenders dat, de Boekenweek indachtig, “zijn best had gedaan een literaire verdieping aan de tekst te geven of te verlevendigen met parabel en allegorie."

"Bovenal was het treffend hoe oprecht van toon alle inzendingen waren, en dat er zo goed is nagedacht over de belevingswereld van de jonge zelf. Men heeft zich duidelijk met veel plezier en intensiteit op deze opdracht gestort."

Winaars

Uit de 95 inzendingen heeft de jury de volgende drie winaars aangewezen:

Jurjen Gofers - Uitzingen
Jury: "Verdomd brutaal en negatief, maar goed opgeschreven!"
Niek Kalberg - Even afmaken
Jury: "Fraai, beeldend proza."
Bianca Graat - Aan mijn ik van toen
Jury: "Eigenwijs wel, energiek."

Deze drie hoofdwinnaars krijgen fraaie literaire pakketten toegestuurd. Te weten:

- Joost Zwagermans Gimmick, Vals licht én De buitenvrouw. Plus het Boekenweekgeschenk Duel, én Zwagermans Beeld verplaatst, de poëzie die hij schreef bij beeldende kunst.

- De Millennium-trilogie van Stieg Larsson.

- Marcelo Figueras’ Het lied van leven en dood, voor ons het allermooiste boek van 2009.

Extra prijs

Gezien de kwaliteit van het werk is het ons een genoegen om naast de eerste drie winnaars, nog vijf extra inzenders aan te wijzen die we graag de verzamelbundel 75 Titaantjes willen sturen, de inspiratiebron voor deze opdracht. Beschikbaar gesteld door de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB), organisator van de Boekenweek.

Deze prijs gaat naar:
- Lise Soledad
- Astrid Maria Boshuisen
- Henry Vermulst
- Leonore Willemsen
- Jeremy Lemmens

De juryleden en de boekredactie van NU.nl bedanken alle deelnemers heel hartelijk voor hun enthousiasme en mooie brieven.