ROERMOND - In Roermond wordt maandag ter gelegenheid van het 450-jarig bestaan van het plaatselijke bisdom een boek gepresenteerd. Uit het werk van twee historici blijkt dat de eerste priesters het in de 16e eeuw niet zo nauw namen met het celibaat.

Bisschop Lindanus meldde omstreeks 1570 dat van de tweehonderd pastoors in zijn bisdom er slechts zes het celibaat in acht namen.

Het boek 'Bisdom langs de Maas, geschiedenis van de kerk in Limburg' is onder redactie van de kerkhistorici Regis de la Haye en Paul Hamans geschreven in opdracht van bisschop Frans Wiertz.

Uit het boek blijkt dat ook de twee opvolgers van Lindanus hun handen vol hadden aan dranklustige, feestende en gehuwde priesters.

Sint Sevatius

Het boek twijfelt verder aan het bestaan van Sint Sevatius, de eerste bisschop van Maastricht en Nederland. Volgens het boek is Servatius een bedenksel van bisschop Monulfus, die aan het einde van de zesde eeuw leefde.

Servatius zou in de vierde eeuw hebben geleefd, maar op dat moment kende de regio rond Maastricht helemaal geen christelijke gemeenschap.