Laat je niet bedotten door de tierelantijntjes op de kaft. Het debuut van Baker is een mild giftig verhaal over een reusachtige vrouw die met horten en stoten haar plaats in een bekrompen maatschappij verovert.

 

Wie dacht – afgaande op de kaft met schattig poppenjurkje en frivole tierelantijntjes – dat Het Wonderbaarlijke Leven van een Kleine Reuzin van de Californische Tiffany Baker typische chicklit is, wordt vrij vroeg in het verhaal op andere gedachten gebracht.

"Strikt genomen zou je kunnen zeggen dat ik Robert Morgan heb gedood", vertrouwt ik-figuur Truly Plaice ons op bladzijde 17 toe.

Melodramatische streekroman

Niet dat deze debuutroman – nota bene getipt door damestijdschrift Libelle – verstoken blijft van de melodramatische verwikkelingen als in een gemiddelde streekroman.

Geboren als meisje met buitengewone omvang in het Amerikaanse plattelandsstadje Aberdeen moet Truly namelijk al vroeg in haar leven de bescherming van zowel haar moeder als vader missen. Vanaf dat moment worden zij en haar beeldschone zus Serena Jane gescheiden opgevoed.

Terwijl de lompe Truly hard moet aanpoten bij een armlastig boerengezin, wordt Serena Jane bij het keurige domineesgezin vertroeteld tot op het bot.

Op de dorpsschool moet Truly zich allerlei pesterijen laten welgevallen, terwijl de uit porselein vervaardigde Serena Jane alleen maar kwijlerige bewondering oogst. De ellende was blijkbaar in de uitverkoop toen Baker het leven van haar protagonist Truly optekende.

Medisch dossier

Maar daar waar Truly dankzij haar omvang in romantische zin vrij onopgemerkt blijft bij het mannelijke pubervolk, trekt haar mooie zus ongewild de aandacht van de sadistische huisartsenzoon Robert Morgan. Ze raakt zwanger en moet trouwen, zo gaat dat in bekrompen stadjes als Aberdeen.

Als Serena Jane uit dit liefdeloze huwelijk vlucht, trekt de plichtsgetrouwe Truly bij dokter Morgan in om voor haar nog jonge neefje te zorgen.

Met de komst van Truly in huize Morgan is het nog niet over met de kitscherig verwikkelingen – Baker introduceert onder meer nog een lijntje over een ontluikende homoseksualiteit en een tergend langzaam opbloeiende romance – maar zorgt ze wel voor een broodnodige duistere wending.

Truly ontdekt het verloren gewaande schaduwboek van Tabitha Morgan, de overgrootmoeder van Robert Morgan en volgens de overlevering een heks.

Duistere kruidenkennis

Met de helende én duistere kruidenkennis van Tabitha beschikt Truly ineens over leven en dood in Aberdeen.

Erg interessant, want wat gaat ze doen met deze delicate kennis? Toegegeven, het antwoord op deze vraag is wellicht wat voorspelbaar. Zo'n machtig wapen in handen van een geknakt persoon als de geplaagde Truly Plaice is vragen om moeilijkheden.

Toch is het loopje dat Baker met haar lezers neemt amusant. De eerst zo sympathiek overkomende Truly krijgt een aantal ethische keuzes voor haar kiezen, en de beslissingen die ze maakt zijn niet altijd even verantwoord.

Ons kent ons

Met horten en stoten vindt Truly haar plaats in de benauwende ons-kent-ons-cultuur van Aberdeen. De subplotjes die Baker erbij betrekt zijn eigenlijk niets meer dan variaties op dit overkoepelende thema. Toch weet Baker je te raken, als je maar even door die hyperbolische kitsch weet heen te bijten.

Helaas boet haar verhaal wel wat aan geloofwaardigheid in wanneer Baker haar hoofdpersoon gebeurtenissen waar ze geen ooggetuige van kon zijn – waar niemand ooggetuige van kon zijn – tot in detail te laten beschrijven.

Door dit soort schoonheidsfoutjes is De Kleine Reuzin geen debuut van reusachtige proporties geworden, maar is het verder wel veelbelovend genoeg om Baker in de gaten te houden.