Thriller over corruptie in contemporain China: het overgangssysteem is zo ingewikkeld als een Kantonese menukaart.

In deze thriller domineren drie thema’s: de Chinese maatschappij, Chinese dichtkunst en de Chinese keuken.

En ze zijn alle drie zo sterk aanwezig dat ze als grote draken de plot overschaduwen als een moerbeiboom de ontluikende lotus, om maar even een metafoor te gebruiken. Want auteur Xiaolong is ook scheutig met metaforen, waar de Chinese taal zo rijk aan is.

Breuklijn

Het (moord)verhaal speelt zich af in het Shanghai van nu, in een samenleving die op de breuklijn zit van oude structuren en de moderne tijd.

Een ware kakofonie van gestaalde partijkaders en de eerste aarzelende worstelingen van het individu om zich te profileren. Lees: een bestaan voor zichzelf op te bouwen.

Er zijn handige jongens die het dichtst bij de vleespotten zaten en zich van de koek hebben kunnen bedienen, zoals het een onoverzichtelijke overgangsfase betaamt – en al helemaal in zo’n kolossaal land als China. Hoofdinspecteur Cheng wordt belast met een onderzoek naar de dubieuze praktijken van zo’n handige jongen, de gefortuneerde zakenman Xiang.

Terracottaleger

De zaak Xiang maakt deel uit van een grootschalig onderzoek naar corruptie in China. Maar de corruptie is wijdvertakt als een eroderende onderwaterstroom. Chang stoot zijn neus al snel tegen de ironie van zijn taak: in de anticorruptie partijkaders zit een schokvast terracottaleger met ambtenaren die hun eigen hachje proberen af te schermen.

Voor Cheng is het als zwemmen door stroop, en de Grim Reaper wordt bovendien flink aan het werk gezet om mensen de mond te snoeren. Als het Cheng toch lukt om openingen te vinden, wordt hij plotseling als hoofd van een schrijversdelegatie aangesteld en naar Los Angeles ‘verbannen’.

Politiek statement

Wat voor water deze smeris drinkt kom je niet te weten, maar hij wordt er wel een enorme doorzetter van. Want zelfs in de VS weet hij zijn onderzoek nog voort te zetten, al begint zijn opdracht met de dag meer te lijken op een titanenstrijd.

Dat het in de VS een stuk gesmeerder gaat en hij accelererende hulp krijgt van een Amerikaanse agente, is niet geheel los te zien van een politiek statementje. Xiaolong verbleef in St. Louis ten tijde van de bloedige strijd op het plein van de Hemelse Vrede, en hij is niet meer naar China teruggegaan.