Handboek voor de moderne maatschappij: Tudjan geeft een training in boekvorm tegen zinloos geweld.

Leef Safe zit op een plek die in de huidige overheidsaanpak van zinloos geweld nog braakliggend terrein is (of je moet bezield raken door postercampagnes). Het is bedoeld voor de doorsnee burger die zich niet meer senang voelt in de openbare ruimte of zelfs thuis.

Vooropgesteld: dit is geen boek dat angst aanjaagt, maar juist een zorgvuldig uitgewerkte poging is om die angst weg te nemen. Voor mij school daarin de kern van het boek. Wat Tudjan namelijk direct onderuit haalt is de bravoure.

‘Wie geen angst kent, is een psychopaat,’ zo zegt hij onomwonden. Angst is een genetisch ingebouwd systeem waardoor we ‘niet uit een vliegtuig op 10.000 meter hoogte springen, niet zomaar tegen een kilometershoge steile rotswand opklauteren’, of meer van die dingen waarmee je je eigen doodvonnis tekent.

Adrenaline

Angst is dus een normale emotie die zich uit in bepaalde symptomen. Tudjan geeft aanwijzingen hoe je die angst (waaronder de adrenalinedump) juist kunt gebruiken om een angstaanjagende situatie te beheersen.

Stapsgewijs

Het boek is onderverdeeld in hoofdstukken waarin de lezer direct zijn eigen situatie kan opzoeken. Geweld op straat, beroving, mishandeling, reizen, OV, vrouwen en bejaarden, kritische verkeerssituaties.

Tudjan begint met een uiteenzetting van kwetsbare plekken per geval, en neemt de lezer daarna stapsgewijs mee naar een oplossing. Aan het eind van het hoofdstuk volgt een vragenronde of alle instructies goed zijn doorgekomen.

Wetboek

De auteur/instructeur heeft zich voor Leef Safe zorgvuldig in de Nederlandse wetgeving verdiept. Mocht je bij bepaalde voorschriften nog denken ‘ja hallo, in Nederland beland je dan zelf achter de tralies’- niet dus.

Ook de betreffende artikelen uit ons wetboek heeft hij erbij gehaald zodat je je binnen de grenzen van de wet kunt verdedigen – al geeft Tudjan wel toe dat die zo hun beperkingen kunnen opleveren.

Trots

Tudjan heeft zelf de training Krav Maga gevolgd, een effectieve zelfverdedigingtechniek – immers, niet alles valt in de leesstoel op te lossen. Het doel van deze techniek is niet om een straatbeeld vol gladiatoren te kweken, maar juist om zinloos geweld tegen te gaan. Want dat dit boek een zeer integere poging is om de huidige onrust in de samenleving weg te nemen, staat buiten kijf.

Het is erop gericht om geen tot zo weinig mogelijk geweld te gebruiken en explosieve situaties niet te laten escaleren. Je niet laten provoceren en je trots wegslikken om erger te voorkomen, is wijze raad. En natuurlijk ook dat krachtige argument dat angstloosheid alleen voor psychopaten is. Het toont aan dat Tudjan een zeer intelligente kijk heeft op zinloos geweld.