Oude Keltische sagen en druïden versmelten samen met een plaats delict in de 21ste eeuw. Een archeologe is de bruggenbouwer.

In een verafgelegen moerasgebied in het Engelse Norfolk worden kinderbeenderen gevonden. Om precies te zijn: het is een gebied waar vroeger mensenoffers werden gebracht.

Rechercheur Harry Nelson is al tien jaar op zoek naar een meisje dat wordt vermist, ene Lucy, en hij roept de hulp in van archeologe Ruth Galloway om het skelet te bekijken.

Voor Nelson levert het geen resultaat op, maar voor Ruth des te meer. Archeologe in hart en nieren verhoogt haar polsslag bij deze opwindende vondst, die tot veel meer andere vondsten op deze historische plaats zal leiden.

Speurtocht

En dan verdwijnt er opnieuw een meisje, hetgeen de speurtocht naar Lucy in een stroomversnelling brengt.

Ruth raakt betrokken bij het nieuwe wending dat het onderzoek heeft genomen, want telkens wijzen sporen in de richting van die Keltische plek. Daardoor doet Nelson steeds vaker een beroep op haar expertise.

Ontspannen

Griffiths heeft een origineel decor aangeboord, met die Keltische tradities, druïden en sagen. Haar echtgenoot is archeoloog en haar kennis over het onderwerp is derhalve aanzienlijk.

Ze heeft deze archeologische gegevens dan ook op een boeiende manier in het verhaal verknoopt. Ook haar Ruth is een tot de verbeelding sprekende vrouw. Eind dertig, blij met haar bestaan en haar werk, ontspannen, en content met de katten die miauw doen als ze thuiskomt.

Les hommes

Wat minder sterk is het cordon mannen dat rondom Ruth drentelt. Griffiths heeft er weliswaar overtuigende personages van weten te maken, maar allengs wordt duidelijk dat de dader zich toch onder een van die kerels zal moeten bevinden – meer komen er in het dunbevolkte verhaal niet voor.

Uiteindelijk zal het Erik, Peter, David, Sam of Michael moeten zijn die gespleten hoeven in zijn schoenen heeft verstopt, en het is een pietsie jammer dat die plotlijn op de automatische piloot zit in dit verder overigens erg aangename thrillerdebuut van Griffiths.