Bevreemdende en vernieuwende thriller over een joch met een steekje los dat zich schuilhoudt in de catacomben van de New-Yorkse metro.

De zestienjarige Will Heller noemt zich Lowboy. Op die leeftijd zijn jongeren wel vaker in de war, maar uit Lowboys gedrag valt al rap op te maken dat hij anders ‘gestoord’ is dan zijn leeftijdgenoten. Hij gedraagt zich vreemd in de metro, observeert zijn medereizigers op een vreemde manier en zodra hij zijn mond opendoet wordt het nog vreemder.

Fellini-achtig

Lowboy is ervan overtuigd dat de aarde zal vergaan, maar dat hij bij machte is om dit proces te keren. Hij deelt dit de man mee die tegenover hem zit, die samen met de lezer beseft dat Lowboy niet helemaal honderd is. Maar als de jongen als een mol onderduikt in de New-Yorkse metro en zich met Fellini-achtige types ophoudt, ontstaat er bovengronds paniek.

Medicatie

Rechercheur Ali Lateef is gespecialiseerd in het terugvinden van vermiste mensen. De aangewezen persoon om Will a.k.a. Lowboy weer op te sporen, want allengs wordt duidelijk dat Lowboy geen ongevaarlijke jongen is. Hij gebruikt medicijnen die zijn gemoedstoestand beïnvloeden, omdat hij is gediagnosticeerd als een gevaar voor hemzelf en zijn omgeving.

Lurven

Zo creëert Wray een boven- en ondergronds kat-en-mol-spel, met een schrijfstijl die zondermeer als vernieuwend omschreven kan worden. Dat is fascinerend en dat is intrigerend, maar anderzijds is Lowboy ook zo losgezongen van de realiteit dat het lastig is om je hart bij het joch te houden. Temeer daar hij niet die aimabele Asperger-trekjes vertoont van Mark Haddon’s hartveroverende jongetje uit The Curious Incident with the Dog at Nighttime. Het bevreemdende aspect schept daarvoor te veel afstand. Het is knap dus je ontkomt niet aan bewondering voor deze gewaagde thriller, maar mijn lurven bleven vaak gevrijwaard.

3,5 sterren