De Scheepsjongen is een meeslepend verhaal dat is gebaseerd op de geschiedenis van de muiterij in 1787 aan boord van het Engelse marineschip De Bounty.

Het boek omvat de eerste zeereis van John Jacob Turnstile, een veertienjarige zakkenroller die opgroeit in het jongenshuis van meneer Lewis.

Wanneer Turnstile wordt opgepakt en veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf, krijgt hij de kans om zijn straf om te zetten in dienstplicht aan boord van marineschip De Bounty.

Onervaren en naïef begint hij als scheepsjongen aan een reis die uiteindelijk langer dan twee jaar zal duren. Aan boord leert hij wat trouw, vriendschap en moed betekenen en hij keert ten slotte terug naar de haven van Portsmouth als een volwassen jongeman.

Scheepsjongen

Op het schip is John Jacob Turnstile werkzaam als scheepsjongen, wat wil zeggen dat hij in directe dienst staat van de kapitein maar de minst hoge functie heeft die er is. Deze slimme keuze van Boyne heeft tot gevolg dat Turnstile zowel te maken krijgt met de matrozen, als met de officieren en de kapitein.

Hierdoor wordt het op feiten gebaseerde verhaal van twee kanten belicht en krijg je als lezer een goede indruk van wat er 1787 gebeurd zou kunnen zijn. Daarnaast zorgt het opvoeren van personages van verschillende rangen en standen voor een grotere diversiteit.

Personages

Die diversiteit heeft twee gevolgen. Ten eerste dat het boek vlot leest en absoluut niet saai is, omdat er voldoende ontwikkelingen zijn op diverse niveaus.

Helaas heeft het ook tot gevolg dat niet alle personages even goed uitgewerkt worden en dat hun ware aard voor de lezer onduidelijk blijft. Sommige personages hebben dermate veel verschillende karaktereigenschappen, dat ze daardoor een erg vlakke persoonlijkheid krijgen, alsof Boyne niet kon kiezen tussen ‘goed en kwaad’.

Bovendien sluiten de karakterschetsen die worden gegeven van de personages niet altijd aan bij de manier waarop Turnstile deze beoordeelt. Bijvoorbeeld meneer Fryer, die vanaf het begin een aardige man lijkt te zijn, wordt halverwege door Turnstile ineens als ‘onaardig’ bestempeld.

Geloofwaardig beeld

In De Scheepsjongen heeft Boyne, net als in De jongen in de gestreepte pyjama, opnieuw gekozen voor een kind als protagonist. De hierbij behorende valkuil van het te simplistisch en eenvoudig schrijven - waar Boyne volgens sommige critici bij De jongen in de gestreepte pyjama met open ogen in was gestapt – werd bij dit boek nauwkeurig omzeild.

Het is Boyne gelukt om een geloofwaardig beeld neer te zetten van de denkbeelden van een veertienjarig kind, zonder daarbij in een kinderachtige vertelstijl te vervallen.

Meeslepend

De Scheepsjongen is een meeslepend verhaal dat erom smeekt in een teug uitgelezen te worden. Tijdens het lezen van dit boek voelde ik mij weer even een klein meisje van een jaar of tien die niets hoorde of zag als ze eenmaal met haar neus in de boeken zat.

Boyne heeft het voor elkaar gekregen om een boek te schrijven waardoor ik niet meer kon stoppen met lezen, overal te laat kwam en enkele dagen maar aan één doel had: zo snel mogelijk het boek uit hebben. En hoewel het einde een Disney-achtige ‘eind-goed-al-goed’-afloop heeft, kan ik het iedereen van hart aanraden!

4 sterren