AMSTERDAM - Harry Mulisch's boek Twee vrouwen is door Marian Hoefnagel 'hertaald' voor laaggeletterden. Het boek staat van 17 oktober tot 14 november centraal in de actie Nederland Leest.

In de hertaling zijn zinnen korter, en moeilijke woorden weggelaten.

Met de actie hoopt de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) te bereiken dat zoveel mogelijk mensen tegelijk hetzelfde boek lezen en erover met elkaar gaan praten.

Moeite

De speciale editie voor laaggeletterden is een initiatief van Stichting Lezen & Schrijven en wordt gesubsidieerd door het Rijk, aldus de CPNB. Lezen & Schrijven begon in 2007 met een boekenreeks voor mensen die moeite hebben met lezen: Leeslicht.

Onder de doelgroep van Leeslicht vallen, naast onder meer migranten, de naar schatting anderhalf miljoen mensen boven de zestien die grote moeite hebben met lezen en schrijven.

Leerlingen

Naast de bibliotheekeditie van het Nederland Leest-boek, die gratis verspreid wordt onder leden van de openbare bibliotheken, is er ook dit jaar een editie voor leerlingen van klas 4-havo en 4-vwo, een luxe boekhandelseditie en een uitgave met een blanco kaft om zelf te versieren.