Bert van der Veer ontving ooit een bijzonder boekje dat de sleutel tot geluk blijkt te bevatten. Dat leidt tot een zoektocht naar zijn maker en de mensen die het gelezen hebben. Maar het geluk van de één betekent automatisch het ongeluk van de ander.

Als je de groeiende oplages van spirituele bladen als Happinez en de hoge verkoopcijfers van zelfhulpboeken als The Secret bekijkt, lijkt het alsof we het geluk met z'n allen werkelijk overal zoeken - behalve bij onszelf.

Wij mensen zijn onverbeterlijke gelukszoekers, maar laat het dan alsjeblieft wel uit een handig en overzichtelijk boekje komen. Of een cursus - zolang er maar een zweem van mystiek om hangt. Want o wee als je het laagje blabla-vernis eraf krabt; dan blijkt de boodschap vaak boerenverstand.

Mysterieus boekje

Televisiemaker en auteur Bert van der Veer hecht ook niet zoveel geloof aan de boude beloften van de oprukkende geluksindustrie. Maar hij begrijpt dondersgoed dat het zijn lezers prikkelt een boekje te kopen. Bovendien werd zijn eigen nieuwsgierigheid gewekt naar de ontstaansgeschiedenis van een klein gebonden boekje dat via zijn voormalige huisarts op zijn bureau belandde: De Smaak. De Smaak, opgetekend door de etholoog doctor Cornaille, is een mysterieus boekje dat bestaat uit zes blokken van zes zinnen, die alle weer bestaan uit zes woorden. Deze op het eerste gezicht onsamenhangende tekst helpt de lezer keuzes te maken en geeft de kracht deze keuzes ook door te zetten.

Zoeken maar!

"Of deze uitgave het louterende effect heeft dat Cornaille beoogde, zal in de praktijk moeten blijken", aldus Van der Veer. Maar ook hij vond het raadzaam na lezing van De Smaak de ontrafeling van het mysterie in versluierde romanvorm te brengen. Het geluk van de één is namelijk het ongeluk van de ander, zo stelt de schrandere schrijver.

De lokroep van De Smaak van Cornaille ligt hem natuurlijk in deze moralistische waarschuwing. Door het boek verspreid zijn 35 van de genummerde zinnen uit het geluksboekje opgenomen. De 36e zin is impliciet tweemaal in het manuscript opgenomen. De boodschap is duidelijk: zoeken maar!

Verzonnen geschiedenis

De Smaak van Cornaille is met nadruk een fictief verhaal. De roman van Van der Veer is gecentreerd rond de verzonnen geschiedenis rondom de excentrieke etholoog Cornaille, die in het streng christelijke dorpje Rijde van de late jaren zestig een teruggetrokken bestaan leidt en in een erotisch ontdekkingsspel met twee jonge dorpsmeisjes verzeild raakt.

Dat loopt verkeerd af, maar de gebeurtenissen inspireren de doctor wel tot het schrijven van het mysterieuze boekje waar hij uiteindelijk bij de vader van de door Van der Veer opgevoerde hoofdpersoon Pieter Broes een twintigtal exemplaren laat drukken.

Broes weet De Smaak en zijn lezers te achterhalen en komt achter de curieuze werking van het boekje. Als hij ook Cornaille zelf heeft getraceerd krijgt hij zelf de kans De Smaak te lezen en dat is niet zonder gevolgen. Maar of het zaligmakend is, blijft de vraag. Zeker als blijkt dat de roman die hij in het heden schrijft (en welke hier dus nu gerecenseerd wordt) wordt afgedwongen door een bijzonder aangename Uitgever Zonder Naam.

Erotische poldernostalgie

Van der Veer is niet alleen bedreven in het ophangen van een bijzonder verhaal rondom zijn roman, ook weet hij een spannend verhaal rondom zijn zoektocht te vertellen. In een zakelijke stijl weet hij de dubbele moraal en de dorpsgeest van de late jaren zestig prima te vangen.

Om even een valse vergelijking te maken: de proza van Carlos Ruiz Zafón, die in zijn De Schaduw van de Wind een soortgelijk trucje uithaalde als Van der Veer nu, is betoverender, maar Van der Veer biedt zijn lezers onvervalste en erotische poldernostalgie.

Van der Veer schreef eerder boeken die mede door hun opmerkelijke onderwerpskeuze opvielen, maar wat betreft stijl en plot niet echt opzien deden baren. Met zijn eerste roman lijkt hij een snaar te hebben geraakt.

Al is het vooral een marketingtechnische. Of zou het tóch aan het mysterieuze boekje van Cornaille hebben gelegen? Hij heeft immers zelf kennis van het boekje genomen en dat stelde hem in staat zijn eerste roman te schrijven. Bert van der Veer zelfover zijn plotse inspiratie: "Ik heb de smaak wel te pakken

Uitgeverij: United Media Company

Mark Sluymers