In een niet nader benoemde staat is een coup d'état gepleegd, en de mensen rondom de nieuwe president doen een boekje open over hun overlevingsstrategie.

De nieuwe president heeft een aantal personeelsleden van het afgezette staatshoofd ondergebracht in de afgelegen presidentiële residentie. Zijn kapper, zijn portretschilder en zijn chef-kok. Dovey geeft deze mannen telkens een eigen hoofdstukje om hun eigen visie op de gebeurtenissen te geven, en in het tweede gedeelte komen ook de minnaressen, de echtgenotes en de dochters aan de beurt.

In het korte derde gedeelte wordt er wederom een coup gepleegd: kort, hevig, wreed maar niet onverwacht want, zoals alles, is ook dat mensenwerk.

Seksualiteit

Allen zijn gelinkt aan het oude regime, maar de politieke ontwikkelingen zijn alleen maar ogenschijnlijk het onderwerp van hun gedachten. Wat hier verrijst, is een vertelling van hun persoonlijke, emotionele en seksuele verleden en corrumperende macht.

De auteur heeft daarbij vooral de focus gelegd op hun sensuele ervaringen die wijd uiteenlopen per personage. Obsessief in liefde of in overspel of in rauwe seksualiteit of in seksuele aberraties: hun leven vóór of na de coup is geen alles omverwerpende kentering, maar griezelig genoeg een voortzetting van wat al was of zelfs een motief voor nog een tandje hoger.

Mysterie

Bloedverwanten is een ijzingwekkende studie over de aard van het beestje: de mens. Dowey werkt langzaam toe naar de ontknoping van een mysterie dat eigenlijk beschouwd geen heel groot mysterie is, want mensen zijn - weinig verrassend - verblind of meedogenloos om te krijgen wat ze hebben willen.

En met al die verschillende vertelperspectieven toont Dovey hoe het geweten op verschillende manieren kan worden gerekt tot in de oneindigheid als er met de morele ethiek een loopje wordt genomen. Het is maar net wie verkiest wat als waarheid te zien.

Zintuiglijk

Bloedverwanten is ook een heel zintuiglijke roman, met veel waarnemingen via de ogen, de oren en vooral de neus. Het bederf walmt soms van de pagina's af en de lucht valt met nog geen rivier weg te wassen.

Het boek drijft op de prozaïsche vertelkunst van de auteur, en die is in de Nederlandse vertaling voortreffelijk gehandhaafd. Dovey is diep in de heart of darkness gedoken en laat de lezer niet ontsnappen; alsof ze hen dwingt om ook hun zintuiglijke waarnemingen te slijpen en beducht te zijn op dat latente monster achter elk middenrif.

Het is een verslavend boek, en een op de keper beschouwd opmerkelijk sobere uiteenzetting van karaktereigenschappen die zich verontrustend achteloos openbaren.

Uitgeverij Ambo | Anthos.
Oorspronkelijke titel: Blood Kin.