NU.nl is gestopt met het factchecken van nepnieuws op Facebook, omdat we ons niet langer kunnen vinden in het gevoerde beleid.

Laat één ding duidelijk zijn: NU.nl gaat door met factchecken. Hoewel we tijdens 2,5 jaar lang factchecken van Facebook-berichten ook tot het inzicht zijn gekomen dat nepnieuws in Nederland geen groot probleem is, blijft het onze journalistieke taak om jullie te wijzen op berichten die niet kloppen.

Dat zullen we blijven doen. Op NU.nl.

We stoppen wel met het factcheckprogramma van Facebook, omdat we ons te beperkt voelen in welke berichten we kunnen en mogen checken op het platform. Dat heeft twee belangrijke redenen.

Politici mogen niet gecheckt worden

De belangrijkste is dat Facebook het ons niet toestaat om politici en politieke partijen te factchecken.

Nick Clegg van Facebook noemde de vrijheid van meningsuiting eerder dit jaar op een congres van het Amerikaanse tijdschrift The Atlantic, een "fundamenteel principe van Facebook". De vrijheid van meningsuiting van politici is volgens Clegg zelfs "een cruciaal onderdeel van hoe democratie functioneert".

En daarom mogen onafhankelijke factcheckers geen berichten van politici factchecken, betoogt hij.

NU.nl heeft daar principiële bezwaren tegen, omdat wij vinden dat vrijheid van meningsuiting niet betekent dat je de vrijheid hebt om aantoonbare onwaarheden te verspreiden.

Facebook zegt dat het door Clegg verkondigde beleid al "enige tijd bestaat", maar NU.nl werd daar in mei 2019 voor het eerst direct mee geconfronteerd na het factchecken van een uitspraak van CDA-politica Esther de Lange.

Ik kreeg een telefoontje van Facebook met de mededeling dat dit niet de bedoeling was.

Na dit gesprek is in het factcheckprogramma van Facebook vaker kritisch gesproken over het niet kunnen controleren van politici, maar het beleid blijft ongewijzigd.

Geen tweede factchecker in Nederland

Een andere reden voor NU.nl om te stoppen, is dat we sinds 2018 als enige partij in Nederland factchecken op Facebook. Daarvoor werd een post op Facebook als 'nepnieuws' bestempeld als zowel de factchecker van NU.nl als die van de Universiteit Leiden tot de conclusie was gekomen dat het bericht niet klopte.

Sinds de Universiteit Leiden is gestopt, is er geen vervanger gekomen. Dat is jammer, omdat wij juist geloven dat deze wederzijdse controle zorgt voor een sterke fundering van de factchecks.

We kijken terug op een prettige samenwerking met Facebook, maar moeten helaas concluderen dat het op deze manier voor ons niet meer werkt.