NU.nl breidt uit met een uitagenda. Deze, door de redactie samengestelde agenda, biedt een overzicht van wat er te doen is in Nederland en is nu te gebruiken.

De uitagenda is te vinden bovenaan de voorpagina van NU.nl, op de plek waar voorheen de aandelenkoersen stonden, en geeft een zo compleet en relevant mogelijk overzicht van wat er te doen is in Nederland. 

Er is bewust gekozen voor een door redactie samengesteld overzicht. "Er zijn wel overzichten van uitjes in Nederland, maar daar zie je vaak door de bomen het bos niet meer. Wij kiezen voor een selectie, zodat we onze bezoekers beter en sneller kunnen helpen," zegt hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman.

Dag, avond of uitje met kinderen

Voorlopig kan de gebruiker kiezen uit drie type uitjes: een dag uit, een avond uit of een dag uit met kinderen. Vervolgens kan het gebied worden geselecteerd aan de hand van provincies. "We beginnen zo simpel mogelijk zodat we kunnen anticiperen op de wensen van de gebruiker," vult Hoekman aan.

NU.nl is dit voorjaar uitgebreid met NUuit, een extensie waarin bezoekers geïnspireerd en geïnformeerd worden over alle dingen die ze kunnen doen in hun vrije tijd.

Hoekman: "In die rubriek werken we met veel gecureerde overzichten. Zo schrijven we wekelijks over niet-uitverkochte concerten en films die uitkomen. Die artikelen worden goed gelezen."