NU.nl is op zoek naar enthousiaste gebruikers die mee willen helpen om onze apps en website nog beter te maken. Je kunt ons helpen door je op te geven als betatester.

Bij NU.nl vinden wij de wensen, ideeën en meningen van onze gebruikers erg belangrijk en willen we jou graag betrekken bij de ontwikkeling van onze nieuwe functionaliteiten.

Als betatester krijg je als één van de eerste toegang tot de nieuwste functies van de apps van NU.nl die je thuis op de bank kan testen en gebruiken. Vervolgens kun je online je feedback geven. Ook willen we graag aan de hand van fysieke en telefonische interviews jouw mening weten over bovengenoemde functies en ideeën en zijn we benieuwd naar jouw mening over het huidige NU.nl. De interviews kunnen bij ons in Hoofddorp worden afgenomen of ergens bij jou in de buurt.

Aan de hand van jouw feedback gaan wij onze apps verbeteren en nadenken over nieuwe functionaliteiten. Alle feedback wordt gelezen en gedocumenteerd. Daarnaast geven we na elke feedbackronde een korte samenvatting van de punten die wij mee gaan nemen in de ontwikkeling van onze apps, zodat je precies weet wat jij hebt bijgedragen aan NU.nl.

Als betatester voor NU.nl is het vanzelfsprekend dat je NU.nl-gebruiker bent en bekend bent met het merk. Het testen van NU.nl als gebruiker is geheel vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Eens in de zoveel weken is er een moment waarop je een betaversie kan testen of zijn er interviews. De tijd die je hieraan kwijt bent zal per keer verschillen. Door op onderstaande link te klikken en de vragen in te vullen geef je je definitief op. Na het invullen nemen we binnen een paar dagen contact met je op.

Klik hier om je op te geven.