NU.nl-journalist Brenno de Winter stond recent enige tijd gesignaleerd bij de politie en is, naar nu blijkt, ook ten tijde van de NSS-top in Den Haag in de gaten gehouden. In dit blog vertelt hij daar meer over.

Uit verschillende documenten blijkt dat ik actief in de gaten gehouden ben door de politie en dat de marechaussee, politie en beveiligers de laatste tijd hebben genoteerd wat ze allemaal over mij zijn tegengekomen.

Het ultieme doel was voorkomen dat ik tijdens de nuclaire top (NSS) in Den Haag in maart van dit jaar journalistiek zou bedrijven, of zoals de politie het zelf beschrijft: "Deze aandachtsvestiging is in de landelijke dia-bak geplaatst. Dit met het oog op de NSS en de mogelijkheden die de betrokkene zou kunnen aangrijpen om zijn vak uit te oefenen."

De overheid bemoeit zich hier nadrukkelijk met mijn werk en wil voorkomen dat ik mijn werk ga doen. Dit staat haaks op de vrije meningsuiting, die in Europa is gedefinieerd als: "een ieder heeft het recht op vrije meningsuiting zonder inmenging van enig openbaar gezag". Het actief proberen te beletten dat ik artikelen ga schrijven, is daar dan ook strijdig mee.

Kritisch

Natuurlijk komt dit niet uit de lucht vallen, omdat ik als journalist kritisch ben op de manier waarop in Nederland wordt omgegaan met digitale beveiliging en de (soms afwezige) bestrijding van digitale criminaliteit. Aangezien dit een nieuw speelveld is en Nederland graag voorop wil lopen, gebeurt op dat gebied ook veel. Daar hoort een openbaar en kritisch debat bij.

Maar op het moment dat de overheid onwaarheden verkondigt om de maatschappelijke discussie te dwarsbomen, overschrijd je in mijn ogen wel een grens. Vooral de affiches bij de politie, waarop voor mij gewaarschuwd werd met beschuldigingen die kant noch wal raakten, vallen dan op.

Overheidsdienaren laten melden waar een journalist zich bevindt, is wel heel vreemd. Het roept ook veel vragen op. Hopelijk worden die in de komende tijd beantwoord, want het is voor mij niet acceptabel dat belastinggeld wordt ingezet op het hinderen van journalisten in hun werk.

Het dossier van acties vanuit de overheid in mijn richting, begint behoorlijk omvangrijk te worden:

  • In 2011 waren er vijf rechercheurs actief in het strafrechtelijk onderzoek 'Device' dat vijf maanden liep. Onderzocht werd of ik echt journalist was toen ik de OV-chipkaart hackte. Andere journalisten die de kaart ook hadden gekraakt, werden niet in het onderzoek meegenomen;
  • De strafzaak werd geseponeerd. En waar andere mensen dan de advocaatskosten vergoed krijgen, begon het Openbaar Ministerie zich in mijn geval actief te verzetten. Na lang procederen won ik;
  • In 2013 spendeerde het Team High Tech Crime van de Nationale Politie tienduizenden euro's aan een online talkshow met als voorwaarde dat ik zou worden gewipt als vaste columnist. Reden: 'Je bent scherp kritisch richting de overheid';
  • Toen het verhaal naar buiten kwam, werd ik op de minuut af 24 uur voor het programma gevraagd door datzelfde Team High Tech Crime te getuigen over een bron. Uiteraard heb ik geweigerd.
  • Daarna ben ik meerdere malen gevraagd te getuigen en heb ik opnieuw geweigerd;
  • In 2014 startte de politie de signalering en blijk ik dus actief in de gaten gehouden te zijn. Alle ministeries en de Nationaal Coördinator Terrorisme Bestrijding en Veiligheid zijn voor mij gewaarschuwd. Als gevolg daarvan ben ik belemmerd mijn werk te doen. Vanuit de politie is mij geadviseerd om me maar niet te accrediteren voor de NSS-top. Naar nu blijkt: "Dit met het oog op de NSS en de mogelijkheden die de betrokkene zou kunnen aangrijpen om zijn vak uit te oefenen."
  • Tot op heden heeft de Nationale Politie, die kennelijk als bron van de waarschuwing diende, geweigerd daarover een gesprek te voeren. Omdat de gevolgen nog niet goed zichtbaar zijn, had ik geen andere keus dan naar de rechter te stappen. Daar ligt nu een verzoek om een voorlopig getuigenverhoor.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.