De registratie en evaluatie van geweldsincidenten waar de politie bij betrokken is, verloopt moeizaam. NU.nl vraagt lezers om hulp bij het in kaart brengen van politiegeweld.

Agenten die tijdens hun dienst geweld moeten toepassen om burgers te arresteren of te bedwingen, moeten daar melding van doen bij hun meerdere.

Die moet daar vervolgens een formulier over invullen: wat is er gebeurd, wat was de aanleiding, wie was erbij betrokken?

Alleen in de ernstigste gevallen wordt door de Rijksrecherche onderzoek gedaan. Het gaat dan om 0,7 procent van alle incidenten. NU.nl heeft in juli 2013 een verzoek gedaan op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) om alle formulieren van geweldsaanwendingen tussen 2010 en 2013 te krijgen.

Gebreken

Deze formulieren bevatten echter veel persoonlijke informatie. Die moet worden weggestreept uit de ruim 45.000 documenten. Het zou ruim een jaar duren voordat dat klaar is.

Uit gesprekken met de politie bleek ook dat het registreren en evalueren van deze geweldsincidenten moeizaam verloopt. Gegevens worden nauwelijks gedigitaliseerd, op wat metadata na.

Ook houden de verschillende regiokorpsen er hun eigen regels op na. Wat in de ene regio als incident wordt geregistreerd, wordt in een ander gebied niet vastgelegd.

Hulp

NU.nl heeft de metadata van deze formulieren ontvangen, maar heeft de hulp van lezers nodig om beter inzicht te krijgen in deze gegevens. Wij willen een kleiner aantal formulieren opvragen om politiegeweld in kaart te brengen.

Bent u wel eens betrokken geweest bij geweldsincidenten met de politie? Vul dan deze korte vragenlijst in. Persoonlijke verhalen en tips kunt u via onderzoek@nu.nl doorgeven. Voor het versturen van gevoelige informatie, video, audio of documenten, kunt u Publeaks gebruiken. Vink bij de ontvangende partij NU.nl aan.

Alles over het onderzoek naar politiegeweld in ons dossier