NU.nl gaat op zoek naar de beste ideeën voor de journalistiek in Nederland. Vanaf eind november starten we NUlab, een innovatieprogramma dat voor iedereen toegankelijk is. De drie beste ideeën worden verder uitgewerkt voor NU.nl.

Het zijn mooie tijden in de journalistiek. Waar een paar jaar terug het chagrijn nog regeerde, zien de laatste tijd steeds meer nieuwe initiatieven het daglicht en durven ook gevestigde media steeds meer te experimenteren.

NU.nl zoekt continu naar nieuwe vormen van journalistiek. We experimenteren met andere manieren van verhalen vertellen, denken na over hoe onze berichten eruit moeten zien op hippe horloges en brillen en bekijken hoe we onze bezoekers nog meer kunnen betrekken bij wat we doen.

Maar omdat we ook benieuwd zijn naar ideeën die buiten de redactie leven en we juist geloven in de kracht van onze bezoekers, starten NU.nl en MakerStreet in november NUlab.

Deelnemers van NUlab kunnen kosteloos meedoen aan digitale interactieve colleges, waarin kennis gedeeld wordt over journalistieke innovatie, ideevorming en productontwikkeling. De ideeën worden met behulp van deze kennis zelfstandig verder uitgewerkt.

Beste ideeën

Er is plek voor 150 deelnemers, de drie beste ideeën worden in een bootcamp verder uitgewerkt tot prototypes. De winnaar ontvangt een prijs van 10.000 euro. Het traject zal in totaal acht weken duren.

Het startschot voor NUlab wordt gegeven op 23 oktober in de studio Desmet in Amsterdam. Deze bijeenkomst staat open voor alle geïnteresseerden in innovatie in de journalistiek. Je kunt je aanmelden op NUlab.nl

Tijdens deze kick-off vertellen we meer over het programma en zal Alexander Pleijter, lector journalistiek en innovatie aan de Fontys Hogeschool, zijn visie op vernieuwing in de journalistiek delen.

Heb je een goed idee en wil je kennis vergaren op het gebied van de media, digitale technologie en journalistiek, meld je dan aan voor NUlab. De inschrijving voor het innovatieprogramma start ook op 23 oktober op NUlab.nl.

Blijf op de hoogte van NUlab via onze Facebook-pagina. Vragen? Mail gerust naar nulab@nu.nl.