Er komen mogelijk extra maatregelen voor vaarwegen wegens de aanhoudende droogte. Sinds begin deze maand is er in Nederland officieel sprake van een watertekort. Vooral het oosten, zuiden en Zeeland hebben hier last van.

Volgens het Managementteam Watertekorten (MTW) staan twee maatregelen klaar als de droogte aanhoudt. De eerste moet verdere verzilting van het Amsterdam-Rijnkanaal voorkomen, de tweede mogelijke stap is eenrichtingsverkeer voor schepen op de Boven-IJssel in verband met de dalende waterstanden.

Het MTW is deze maand voor het eerst sinds 2018 weer bijeengeroepen. Hierin werken Rijkswaterstaat, waterschappen, drinkwaterbedrijven, provincies en betrokken ministeries samen als er een nationaal watertekort is.

Volgens het MTW hebben de buien van de afgelopen dagen op een aantal plekken voor verlichting gezorgd. Toch is de verwachting dat de droogte en de effecten daarvan vanaf volgende week verder toenemen. De situatie voor de scheepvaart, landbouw en natuur is het nijpendst in het oosten, zuiden en Zeeland.

De Rijn, die donderdag bij Lobith naar de laagste waterstand ooit zakte, is exemplarisch voor hoe droog het nu is. Het waterpeil bij de Gelderse plaats waar de rivier Nederland binnenstroomt, was om 8.00 uur gedaald naar 6,48 meter boven NAP. Normaal gesproken is de gemiddelde waterstand bij Lobith halverwege augustus ongeveer 8,70 meter boven NAP.