Iedere gemeente moet een bepaald aantal statushouders een huis geven. Het gaat om asielzoekers die hier vast mogen blijven. Zie hier of jouw gemeente dat aantal in de eerste helft van 2022 heeft gehaald. Gemeenten die achterlopen, zijn roodgekleurd. Gemeenten die juist voorlopen, zijn blauw.

Zie hier of jouw gemeente voldoende statushouders huisvest

© ANP/LocalFocus

Statushouders zijn voormalige asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) koppelt ze aan een gemeente. Die moet ze vervolgens een woning aanbieden. In 186 van de 344 gemeenten (54 procent) lukte het niet om voldoende statushouders onderdak te bieden. Dit komt vooral door achterstanden die in coronatijd zijn opgelopen.

Onder andere grote gemeenten, zoals Amsterdam, Utrecht en Almere, konden in het eerste half jaar van 2022 niet alle vergunninghouders een woning aanbieden. Zo kreeg de hoofdstad van het Rijk een doelstelling van 768 statushouders mee. Het lukte de gemeente slechts voor 320 personen woonruimte te vinden.

24 gemeenten wisten de doelstelling exact te halen. 136 gemeenten lopen zelfs voor op de doelstelling. Onder meer Lelystad, Alkmaar, Den Bosch en Haarlem huisvestten tientallen vergunninghouders meer dan nodig volgens hun taakstelling.

Opvangcrisis mede doordat het niet lukt statushouders te huisvesten

Mede doordat het niet lukt statushouders te huisvesten, zit de asielketen in Nederland verstopt. Statushouders die in Nederland mogen blijven, kunnen geen woonruimte krijgen en blijven daardoor noodgedwongen in een asielzoekerscentrum wonen.

Daardoor is daar te weinig plek voor nieuwe asielzoekers. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit al tijden overvol, waardoor asielzoekers soms buiten moeten slapen.