In de zoektocht naar een oplossing voor de stikstofcrisis overlegt bemiddelaar Johan Remkes vandaag met Bouwend Nederland, VNO-NCW en MKB-Nederland. De bouwsector wil in het gesprek aandacht vragen voor een eerder gepresenteerd stikstofplan.

Dat plan presenteerde de bouwsector vorig jaar samen met onder meer land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland. Het is volgens hen een uitweg uit de huidige crisis. In het plan staat dat de uitstoot in 2030 met zo'n 40 procent verminderd moet zijn, waar het kabinet nu uitgaat van een halvering.

In het plan, waar ook natuurorganisaties en ondernemerspartijen VNO-NCW en MKB-Nederland aan meeschreven, staan verduurzamingsvoorstellen voor onder meer de industrie, bouw en energiesector.

Het voorstel zou jaarlijks zo'n 1,7 miljard euro kosten. Dan zouden de problemen rond het verlenen van bijvoorbeeld bouwvergunningen en stalaanpassingen wel direct tot het verleden behoren.

Op deze plekken in Nederland is stikstof het grootste probleem
100
Op deze plekken in Nederland is stikstof het grootste probleem

Gesprek met banken gepland, supermarkten haken af

Maandag sprak Remkes al met natuur- en milieuorganisaties. Hij gaf na afloop aan dat er bij "een groot deel van de betrokken gesprekspartners sprake is van een natuurcrisis waar een oplossing voor moet komen."

Donderdag gaat Remkes in gesprek met meerdere banken en de brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland. Volgende week zijn gemeenten, provincies en waterschappen aan de beurt.

Remkes zou ook in gesprek gaan met onder meer de supermarkten en de veevoederbedrijven, maar die zijn inmiddels afgehaakt. Supermarktkoepel CBL en ondernemingen als zuivelgigant Royal A-ware vinden het vooral van belang dat het kabinet en de boerenorganisaties eerst weer met elkaar om tafel gaan om tot oplossingen te komen.

Boerenorganisaties als Farmer Defence Force denken dat de gesprekken tussen Remkes en allerlei koepelorganisaties niets zullen opleveren.