De buien die maandag vielen en de komende dagen nog volgen, gaan de droogte niet verhelpen. Wel zorgt de regen voor een stabilisatie van het neerslagtekort, zo is de verwachting.

Om de droogte te verhelpen, moet het langdurig (weken achter elkaar) regenen. Stortbuien helpen daar ook nauwelijks bij. De grond is door de droogte keihard geworden en neemt daardoor nauwelijks water op. De regen van zware buien zakt dan ook niet in de grond, maar spoelt weg.

Op dit moment ondervinden vooral de scheepvaart, boeren en de natuur last van de droogte. Hoogveen en bossen staan onder "toenemende druk". Boeren in Twente en delen van Salland mogen daarom in de buurt van kwetsbare natuur geen grondwater gebruiken om gewassen te beregenen.

Doordat er ook steeds minder water door de Rijn stroomt, kunnen schepen minder lading meenemen. Ze kunnen minder diep in het water liggen, omdat ze anders over de bodem van de rivier schuren.

De wateraanvoer van de Rijn daalt deze week nog licht, waarna die ook weer iets stijgt. Door de Maas stroomt de komende dagen wat meer water, doordat het stroomopwaarts gaat regenen.

Het gemiddelde neerslagtekort is 277 millimeter, waar iets boven de 100 millimeter normaal is voor deze tijd van het jaar. Drinkwater is er wel voldoende.

Waarom één regenbuitje nog geen oplossing is voor de droge grond
153
Waarom één regenbuitje nog geen oplossing is voor de droge grond