Rijkswaterstaat zet de stuw Hagestein bij het gelijknamige Utrechtse dorp een stukje open om extra zoet water naar de Lek en de Hollandse IJssel te brengen. Dat is volgens de instantie nodig omdat het zoute water uit de Noordzee steeds verder het land indringt.

De stuw gaat enkele decimeters open, aldus de waterbeheerder. Daardoor kan water uit de Waal via het Amsterdam-Rijnkanaal naar de Lek stromen.

Dat veroorzaakt wel een nog lagere waterstand op de drukbevaren Waal, waar de binnenvaart last van heeft. Rijkswaterstaat laat beroepsschippers voortdurend weten hoeveel vracht ze nog kunnen vervoeren zonder de rivierbodem te raken. Ook de verzilting wordt dagelijks gemeten.

De stap van Rijkswaterstaat is geen primeur. In augustus 2018 besloot de instantie om dezelfde reden om de stuw deels open te zetten. Toen konden de schepen er helemaal niet langs.

Indringen van zout water kan problemen opleveren

Het indringen van zout water in het land kan in het westen problemen veroorzaken met het drinkwater. Ook kan het problemen opleveren voor natuur, landbouw en industrie, aldus Rijkswaterstaat.

Bij de monding van de Lek bij Kinderdijk en in de Hollandse IJssel bij Krimpen aan den IJssel wordt het water steeds zouter. Door de zeer lage rivierwaterstanden en de droogte is er onvoldoende zoet water om een buffer tegen de verzilting te vormen.

In juli is de Klimaatbestendige Wateraanvoer (KWA) al in werking gesteld. De KWA is een systeem voor de aanvoer van extra zoet water voor West-Nederland, maar dat blijkt nu onvoldoende.

Verzilting door droogte: wat is het (en wat de oplossing)?
120
Verzilting door droogte: wat is het (en wat de oplossing)?