Tweeduizend wachtende asielzoekers in Nederland worden versneld geregistreerd. Dat gebeurt in het Brabantse Budel en niet in Ter Apel, om zo de druk op het aanmeldcentrum in Groningen te verlichten. De politie meldt dat extra personeel wordt ingezet.

Volgens de politie, het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gaat het om een inhaalslag. De tweeduizend asielzoekers die al een voorregistratie hebben, moeten binnen zes tot acht weken het identificatie- en registratieproces hebben doorlopen.

Deze groep zit momenteel in crisisnoodopvang verspreid over het land. Het COA regelt het vervoer naar Budel. Door de asielzoekers niet in Ter Apel te helpen, komt er in het aanmeldcentrum capaciteit vrij voor nieuwe asielzoekers.

De politie meldt dat alle betrokken partijen en de Dienst Vervoer & Ondersteuning (DV&O) extra mensen laten bijspringen.

Geregeld niet genoeg slaapplekken voor asielzoekers in Ter Apel

Aanmeldcentrum Ter Apel heeft geregeld niet genoeg plek voor nieuwe asielzoekers. De afgelopen dagen moesten zo'n tweehonderd mensen buiten slapen, omdat het COA ze geen slaapplek elders kon aanbieden.

Onder de grote groepen asielzoekers ontstaan spanningen, die soms tot vechtpartijen leiden. De politie schrijft dat de extra politie-inzet in Ter Apel mede betekent dat "de taken op het gebied van vreemdelingentoezicht in de rest van het land" niet of beperkt kan worden uitgevoerd.

Het korps benadrukt dat met de inhaalslag de druk op de asielketen niet helemaal wordt weggenomen. "Het gebrek aan opvangplekken wordt met het wegwerken van de administratieve achterstand niet opgelost."