Bij een legpluimveebedrijf in het Zeeuwse Schore moeten 76.000 kippen worden geruimd, omdat er vogelgriep is vastgesteld. Rondom de onderneming staan geen andere bedrijven die geruimd hoeven te worden.

Wel geldt voor de vijf pluimveebedrijven die binnen een straal van 10 kilometer liggen per direct een vervoersverbod. Dat heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maandagavond laten weten.

In de regio van het legpluimveebedrijf gold al een ophok- en afschermplicht voor ondernemingen met commercieel gehouden vogels. Op het bedrijf wordt onderzocht of er risicovolle contacten zijn geweest. Als het nodig is, worden extra maatregelen getroffen.

Afgelopen weekend werd op een kippenboerderij in het Gelderse Lunteren ook al vogelgriep vastgesteld. Omdat daar binnen een straal van 10 kilometer 235 andere kippenboerderijen staan, reageerde landbouwminister Henk Staghouwer bezorgd op de uitbraak.

"Zeker met een besmetting in een pluimveerijk gebied, zoals de Gelderse Vallei, heeft dit op velen een enorme impact", benadrukte Staghouwer. De bewindsman houdt er rekening mee dat vogelgriep ook in de rest van het jaar in Nederland aanwezig zal zijn.