Johan Remkes, die voor het kabinet bemiddelt over het stikstofbeleid, gaat verder met zijn gesprekken. Hij praat maandag met natuur- en milieuorganisaties. Die vinden dat er niet aan de stikstofdoelen moet worden gesleuteld.

Volgens de natuur- en milieuorganisaties moet het kabinet niets veranderen aan het plan om de uitstoot van stikstof voor 2030 te halveren.

Greenpeace, Milieudefensie, LandschappenNL, Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, Werkgroep Behoud de Peel, Federatie Particulier Grondbezit en Mobilisation for the Environment (MOB) zijn bij het gesprek aanwezig. Namens het kabinet schuiven waarschijnlijk stikstofminister Christianne van der Wal en klimaatminister Rob Jetten aan.

Greenpeace dreigt naar de rechter te stappen als het kabinet de stikstofdoelstellingen afzwakt, bijvoorbeeld door de boeren langer de tijd te geven om hun uitstoot te beperken.

Klimaatgroep Urgenda, die met succes het klimaatbeleid van de overheid aanvocht bij de rechter, is niet uitgenodigd. Dat geldt ook voor de organisatie Wakker Dier, die regelmatig overhoop ligt met veehouders. Natuur en Milieu is wel uitgenodigd, maar kan er niet bij zijn.

Remkes sprak ruim een week geleden met landbouworganisaties, waaronder LTO Nederland. Die zat daar ook namens Farmers Defence Force en Agractie. Later deze week praat Remkes met bedrijven, banken en brancheverenigingen over het stikstofbeleid. Volgende week heeft hij overleg met gemeenten, provincies en waterschappen. Later ontmoet hij de landbouworganisaties weer.

Op deze plekken in Nederland is stikstof het grootste probleem
100
Op deze plekken in Nederland is stikstof het grootste probleem