De Eerste Kamer wil kunnen meebeslissen over de inzet van coronamaatregelen als het kabinet wil ingrijpen bij een nieuwe opleving van het virus. Een meerderheid wil dat dit wordt opgenomen in de nieuwe permanente coronawet waaraan wordt gewerkt, bevestigt senator Peter Nicolaï zaterdag na berichtgeving in Trouw.

Nicolaï (Partij voor de Dieren) heeft het kabinet een brief gestuurd namens vrijwel de hele oppositie. Alleen de handtekening van de SGP ontbreekt. De partijen hebben een ruime meerderheid in de senaat.

Tot dusver vormde een tijdelijke wet de basis voor alle beperkende maatregelen, zoals de plicht om afstand te houden of een mondkapje te dragen en de mogelijkheid om bijvoorbeeld winkels en horecazaken te sluiten. In die wet hoefden afzonderlijke maatregelen alleen aan de Tweede Kamer te worden voorgelegd, en dus niet aan de Eerste Kamer.

De tijdelijke coronawet is in het voorjaar komen te vervallen, doordat de Eerste Kamer niet langer instemde met verlenging ervan. Het kabinet kwam daarom vlak voor de zomer met een voorstel voor een permanente coronawet. Momenteel ligt het voorstel ter advies bij de Raad van State. Naar verwachting wordt het wetsvoorstel na de zomer behandeld.

Eerste Kamer vindt dat maatregelen alleen tijdelijk mogen worden ingezet

Maar de Eerste Kamer is dus nog niet enthousiast over het werk dat het kabinet tot dusver heeft afgeleverd. Nicolaï noemt zijn brief "een schot voor de boeg" en waarschuwt ervoor dat steun voor de wet niet erg waarschijnlijk is als het kabinet niet tegemoetkomt aan de zorgen in de senaat.

Behalve hun eigen zeggenschap willen de senatoren beter in de wet verankerd zien dat de bevoegdheid om maatregelen te treffen tegen een corona-uitbraak altijd tijdelijk moet zijn. In de laatste versie van de wet is nog sprake van een bevoegdheid voor onbepaalde tijd.

Het ministerie van Volksgezondheid erkende eerder al dat de wet een spoedklus is geworden. Het kabinet houdt rekening met een opleving van het coronavirus in het najaar en wil graag voor die tijd een wettelijke basis hebben om weer te kunnen ingrijpen. Ook lokale bestuurders waren al kritisch over het wetsvoorstel waarmee het kabinet in juni kwam.