Gemeenten zijn niet blij met de 5.600 extra plekken voor asielzoekers die het kabinet van ze vraagt. In plaats daarvan ziet de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) liever dat het kabinet snel aan de slag gaat met oplossingen voor de lange termijn. De koepelorganisatie doelt daarmee op een structurele aanpak voor de asielopvang en het huisvesten van statushouders.

De veiligheidsregio's drongen maandag bij een overleg met leden van het kabinet ook al aan op structurele maatregelen voor de lange termijn. Ook het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) deed dat al eerder. Desondanks zei staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) dinsdag dat alle 25 veiligheidsregio's ieder nog eens 225 extra crisisnoodopvangplekken moeten regelen.

Met die noodgreep wil de staatssecretaris voorkomen dat mensen op straat moeten slapen. De situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel is volgens Van der Burg onhoudbaar. De ruim 5.600 plekken komen boven op de eerder afgesproken 5.500 crisisplekken.

VNG wil ook geen asielzoekers bij Oekraïners plaatsen

Daarnaast wil het kabinet dat asielzoekers terecht kunnen bij de niet-gebruikte opvangplekken voor gevluchte Oekraïners. Ook hier is de VNG geen voorstander van. "De locaties zijn voor een beperkte tijd beschikbaar. Daarnaast maken gemeenten zich zorgen over de vermenging van groepen". Momenteel is circa 70 procent van de opgevangen Oekraïners vrouw. 32 procent van de groep is minderjarig.

Bovendien hebben gemeenten afspraken gemaakt met omwonenden dat bepaalde opvanglocaties alleen bedoeld zijn voor Oekraïners, zo voert de VNG aan.

Het kabinet beseft dat het veel vraagt van de veiligheidsregio's en de daarin liggende gemeenten. Andere kortetermijnmaatregelen om de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten, werken volgens het kabinet niet goed.

Kabinet kan gemeenten dwingen mee te werken aan azc

Het kabinet besloot dinsdag ook dat het een gemeente voortaan kan dwingen een gebouw van de overheid te gebruiken als asielzoekerscentrum (azc). Het kabinet wil liever niet dat het zover komt, maar houdt die optie wel open.

Door de vergunningen desnoods zelf te regelen, is het Rijk niet gebonden aan de bereidwilligheid van gemeenten om een COA-locatie te openen. Op die manier kunnen gebouwen die eigendom zijn van het Rijk gebruikt worden als azc, ook wanneer gemeente en inwoners dat niet willen.

De VNG noemt dat besluit een "zeer vergaande maatregel, die niet bijdraagt aan een structurele oplossing van het asielprobleem".