Het aantal statushouders dat versneld vanuit een asielzoekerscentrum verhuist, loopt ver achter bij de afspraken die het kabinet eind juni heeft gemaakt. Sinds 1 juli zijn 3.040 statushouders naar een woning doorgestroomd, in plaats van de afgesproken 5.840.

Statushouders kunnen vanuit een azc verhuizen naar bijvoorbeeld een flexwoning of een omgebouwd kantoorpand.

Het kabinet sprak eind juni met veiligheidsregio's af dat er medio augustus 7.500 statushouders doorgestroomd moeten zijn naar een eigen woning. Maar met nog een week te gaan, zit het totaal pas op de helft, blijkt uit cijfers van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

De afspraak is bedoeld om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten en de doorstroming in asielzoekerscentra op gang te krijgen. Bijna zestienduizend statushouders verblijven nu noodgedwongen in een azc, omdat er voor hen geen reguliere woning beschikbaar is. Daarmee stokt de doorstroming en blijft de situatie in Ter Apel onhoudbaar.

Het kabinet maakte 100 miljoen euro vrij om nog dit jaar de bouwproductie van flexwoningen te verhogen van 5.000 naar 7.500 en bestaande panden geschikt te maken voor bewoning. Een derde van de nieuwe flexwoningen en de tot woning getransformeerde panden worden aan statushouders of Oekraïners toegewezen, zegt een woordvoerder van minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting).

Die flexwoningen zijn niet alleen bedoeld voor statushouders, maar ook voor andere spoedzoekers, zoals net gescheiden mensen of dak- en thuislozen. Er zijn inmiddels 3.100 nieuwe flexwoningen gebouwd, zegt de woordvoerder.