Gemeenten worstelen al weken met protestvlaggen: moeten ze weg of niet? De gemeente Zwolle vindt nu dat de vlaggen in ieder geval maandag weg moeten vanwege de Nationale Indiëherdenking. Meppel volgde al snel, maar veel andere gemeenten lijken geen actie te ondernemen. Dat blijkt uit een rondgang van NU.nl langs een tiental gemeenten in landelijke gebieden.

Uit een eerdere rondgang van NU.nl bleek dat veel (boeren)gemeenten zich geen raad weten met protestvlaggen. Niet iedere gemeente wilde de vlaggen weghalen, bijvoorbeeld omdat ze niet tegen de grote boerenaanhang onder de eigen inwoners willen ingaan.

De gemeente Zwolle heeft nu besloten uit respect voor de Nationale Indiëherdenking op maandag de protestvlaggen te verwijderen. Meppel volgde dit voorbeeld.

Tijdens de herdenking wordt de Japanse bezetting in voormalig Nederlands-Indië (het huidige Indonesië) herdacht. Op 15 augustus 1945 capituleerde de Japanse bezetter en was Nederlands-Indië weer vrij.

Lochem roept inwoners op vlaggen te verwijderen

Waar Zwolle en Meppel vinden dat tegenstanders van het stikstofbeleid hun punt nu wel hebben gemaakt, houden veel andere gemeenten in landelijke gebieden voet bij stuk. Ook de gemeente Heerenveen doet naar eigen zeggen "niet moeilijk over de omgekeerde vlaggen". Toch is er een uitzondering: voor de herdenkingsdienst op maandag worden alle protestvlaggen bij het Indiëmonument in de binnenstad weggehaald.

Heerenveen is niet de enige gemeente die actie onderneemt vanwege de herdenking op maandag. Zo roept Lochem inwoners op voor 15 augustus de vlag weg te halen.

De Gelderse gemeente heeft veel klachten van veteranen en andere inwoners over de protestvlaggen ontvangen. Zij vinden de omkering van de vlaggen "kwetsend" en vragen de gemeente om ze weg te halen.

Hoewel Lochem de vlaggen vooralsnog niet zelf gaat verwijderen, roept de gemeente burgers op dat uit respect voor de herdenking te doen. "Het zou een heel mooi gebaar zijn als de protestvlaggen uit eigen beweging voor 15 augustus weggehaald zijn", zegt de gemeente. "We hebben ruimte gegeven aan het protest in deze vorm. Nu willen we ook ruimte geven aan de gevoelens van inwoners die de omgekeerde vlag kwetsend vinden."

Geen gevaar voor de verkeersveiligheid

Andere gemeenten zien geen redenen om de vlaggen weg te halen. Zo blijven de gemeenten Apeldoorn en Barneveld bij hun eerdere standpunt.

De eerstgenoemde gemeente ziet de vlaggen vooral in omliggende dorpen. "Apeldoorn laat nog veel hangen, tenzij er gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan. Ook worden ze verwijderd op plaatsen waar mensen onbewust onderdeel worden van deze actie van boeren, denk aan uitgaansgebieden en winkelcentra", laat de gemeente weten.

Barneveld beroept zich op het demonstratierecht: "De omgekeerde vlaggen en uitgestoken boerenzakdoeken zijn een uiting van protest. De gemeente erkent het recht op demonstratie." De vlaggen mogen daarom blijven hangen, tenzij ze tot verkeersonveilige situaties leiden.

Dat is ook voor Assen een reden om niet in te grijpen. "Het vlaggenprotest is een vorm van vreedzaam demonstreren", zegt de gemeente. Bovendien vormen de vlaggen geen gevaar voor de "verkeersveiligheid, openbare orde of de gezondheid".

De gemeente Dinkelland verwijst naar de provincie: "In Dinkelland hangen de meeste vlaggen aan provinciale objecten en veel minder aan gemeentelijke objecten." Daarnaast begrijpt Dinkelland de zorgen van de boeren: "We blijven bij ons standpunt dat de vlaggen voorlopig mogen blijven hangen." Mits ze geen gevaar vormen voor de verkeersveiligheid.

Waarom de protesterende boeren de vlag op z'n kop houden
77
Waarom de protesterende boeren de vlag op z'n kop houden

Leeuwarden zet 'geen extra mankracht' in

Andere gemeenten zeggen dat het probleem in hun ogen niet groot genoeg is om in te grijpen. Zoals de gemeente Leeuwarden, die zegt dat de "vlaggen er simpelweg niet zijn". Als ze tijdens reguliere werkzaamheden kunnen worden weggehaald, gebeurt dat. Maar er wordt geen extra mankracht voor ingezet, legt de gemeente uit.

Ook Krimpen aan den IJssel ziet nauwelijks protestvlaggen in het openbaar: "Het is voor ons niet van toepassing."

Weer andere gemeenten weten het simpelweg nog niet. Eemnes bijvoorbeeld: "Wij gaan over het weghalen van de vlaggen nog in overleg met de boerenorganisaties. Wat de gemeente Eemnes betreft worden de vlaggen tot na Pulling Eemnes (een boerenfestival op 26 en 27 augustus, red.) gedoogd."

Kortom: de meeste gemeenten lijken de Nationale Indiëherdenking niet aan te grijpen als een moment om de vlaggen (voor even) weg te halen. Gemeenten hebben tal van redenen om nu niet in te grijpen en lijken daarmee niet tegen de haren van boeren in te willen strijken. Alleen Heerenveen en Lochem doen concrete toezeggingen. Het lijkt er dus op dat de vlaggen voorlopig tot het straatbeeld blijven behoren.