De gemeente Amersfoort hoeft de persoonsgegevens van de groep die een seance hield op begraafplaats Rusthof in Leusden niet te verstrekken aan nabestaanden. Dat heeft de rechtbank in Utrecht woensdag bepaald. De ouders van twee kinderen die daar begraven liggen, hadden via de rechter om de gegevens gevraagd.

Een groep van zes mensen hield, met toestemming van de directeur van Rusthof, in september een bijeenkomst op de begraafplaats. Ze deden naar eigen zeggen onderzoek naar energieën van overledenen, onder meer in het gedeelte waar kinderen begraven lagen. De begraafplaats had geen toestemming mogen geven voor de bijeenkomst.

De ouders willen in contact komen met de groep voor een gesprek en om ze eventueel aansprakelijk te stellen voor de geleden schade. De moeder liet weten dat zij ernstige psychische klachten heeft sinds bekend werd dat er een seance was gehouden. Daarbij werd genoemd dat het in haar islamitische cultuur niet is toegestaan om geesten of duivels op te roepen bij graven.

De groepsleden willen absoluut niet dat hun gegevens bekend worden, onder meer omdat ze ernstig bedreigd zijn. "Het gaat in deze zaak om een botsing van rechten (waarheidsvinding versus privacy) en een afweging van de wederzijdse belangen", aldus de rechter.

"De voorzieningenrechter moet een belangenafweging maken en oordeelt dat het veiligheidsaspect voor de leden zwaar weegt. Hoewel de belangen van de ouders ook zwaar wegen, weegt dat niet op tegen het belang van de groep."

Meerdere overledenen herbegraven na seance

De kwestie kwam aan het licht toen een videocamera met daarop filmpjes van de seance gevonden werd op de begraafplaats. Meerdere nabestaanden hebben ervoor gekozen om hun dierbaren te laten herbegraven op een andere rustplaats. Dit wordt vergoed door de gemeente Amersfoort. Ook werd er door nabestaanden aangifte gedaan van grafschennis.

De Nationale ombudsman concludeerde dat niet goed is gehandeld door zomaar toestemming te geven voor de seance. Er is volgens de ombudsman onvoldoende begrip geweest voor wat het toestaan van zo'n onderzoek kan betekenen voor nabestaanden.