Als een gemeente weigert om een gebouw dat van de overheid is te gebruiken als asielzoekerscentrum, dan kan het kabinet dat voortaan afdwingen. Dat schrijven staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) en minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting) dinsdag aan de Tweede Kamer.

Als een gemeente de bestemming van een gebouw dat als azc kan fungeren niet wil aanpassen, kan het kabinet dat voortaan zelf doen. Dan kan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) het gebouw kopen en geschikt maken voor de opvang van asielzoekers. Het kabinet wil liever niet dat het zo ver komt, maar houdt deze optie vanaf nu open, schrijven de ministers.

De asielcrisis is zo groot dat het Rijk meer manieren nodig heeft "om de regie te kunnen pakken bij het openen van nieuwe opvanglocaties". Het kabinet is al langer in gesprek met gemeenten om meer opvangplekken te regelen.

De veiligheidsregio's drongen maandag bij een overleg met leden van het kabinet nogmaals aan op structurele maatregelen voor de lange termijn. Ook het COA deed dat al eerder.

Door de vergunningen desnoods zelf te regelen "is het Rijk niet gebonden aan de bereidwilligheid van gemeenten om een COA-locatie te openen", schrijven Van der Burg en De Jonge. Op die manier kunnen gebouwen die eigendom zijn van het Rijk gebruikt worden als azc, ook wanneer gemeente en inwoners dat niet willen.

Het kabinet benadrukt dat het belangrijk blijft om met de gemeente te blijven samenwerken. Ook de gemeenteraad en omwonenden moeten betrokken en geïnformeerd blijven worden.