In ieder geval tot en met het weekend valt er geen neerslag in Nederland, en dus wordt het droger en droger. Het betekent dat er steeds minder water beschikbaar is, ook doordat de wateraanvoer van de Rijn en de Maas bijzonder beperkt is.

"Het wordt in steeds meer gebieden lastig om voldoende water aan te voeren", staat in de wekelijkse droogtemonitor. Dat hindert op dit moment vooral boeren en de scheepvaart. Ook de natuur krijgt fikse klappen.

Binnenvaartschepen kunnen minder lading meenemen, doordat het water in de rivieren zo laag staat. Door de Rijn, bij Lobith, stroomt 780 kubieke meter water per seconde. Die hoeveelheid daalt in de komende week vermoedelijk naar 750 kubieke meter per seconde. Normaal is dat rond deze tijd van het jaar iets meer dan 1.700 kubieke meter per seconde.

Het is sinds 1905 pas twee keer voorgekomen dat er minder dan 800 kubieke meter per seconde door de Rijn stroomde: in 1949 en 1976.

In de Maas is de aanvoer 25 kubieke meter per seconde, en ook die hoeveelheid zal afnemen. Normaal gesproken stroomt er begin augustus rond de 50 kubieke meter water per seconde via de Maas Nederland binnen.

Dronebeelden laten grote droogte rondom Rijn, Waal en Lek zien
82
Dronebeelden laten grote droogte rondom Rijn, Waal en Lek zien

Neerslagtekort loopt op

Door de hoge temperaturen en de afwezigheid van regen loopt het neerslagtekort de komende week nog verder op. Op dit moment is er landelijk een gemiddeld tekort van 244 millimeter, maar er zijn regio's waar het tekort veel groter is.

Door het neerslagtekort zakt ook het waterpeil in het IJsselmeer en Markermeer, maar er blijft voldoende water over om aan de vraag te voldoen.

De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW) constateert ook dat op steeds meer plekken blauwalg en botulisme voorkomen en dat vissen sterven.

Waterschappen nemen maatregelen

Waterschappen doen zoveel mogelijk om water vast te houden. Ze controleren ook of door de droogte scheuren in veendijken in West- en Noord-Nederland ontstaan. "Er zijn daarbij nog geen schades geconstateerd die aanleiding geven tot zorgen", zegt de LCW.

Op sommige plekken mag geen oppervlaktewater gebruikt worden om te sproeien. Drinkwaterbedrijven roepen ertoe op zuinig te zijn met water, al komt er voorlopig nog voldoende water uit de kraan.