De nieuwe permanente coronawet die de regering na de zomer wil invoeren, krijgt forse kritiek van onder meer burgemeesters, gemeenten en GGD GHOR, meldt Trouw. Met de nieuwe wet krijgt de regering extra bevoegdheden die de grondrechten van burgers kunnen beperken.

Daarbij kun je denken aan eerder ingevoerde maatregelen als het dragen van een mondkapje, sluiting van openbare ruimten en de quarantaineplicht. De nieuwe coronawet zou onderdeel worden van de bestaande Wet publieke gezondheid (WPG).

Volgens burgemeesters en gemeenten is het wetvoorstel duidelijk met hoge snelheid in elkaar gedraaid. Ze vinden dat het meer onduidelijkheid veroorzaakt en stellen vragen bij de onderbouwing ervan.

Ook het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR) is kritisch. Volgens het college heeft onderzoek nog niet uitgewezen welke maatregelen daadwerkelijk hebben bijgedragen aan het bestrijden van de coronapandemie. Zolang daar geen duidelijkheid over is, vindt ATR het niet verstandig om een wetswijziging door te voeren.

Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) stelt dat invoering van deze permanente coronawet het gevolg is van het eerder wegstemmen van de tijdelijke coronawet. In mei dit jaar stemde de Eerste Kamer tegen de verlenging van de tijdelijke wet.

Het nieuwe wetsvoorstel ligt momenteel bij de Raad van State, die deze maand met een reactie komt.