Terwijl het aantal meldingen van kinderporno bij het Meldpunt Kinderporno aanzienlijk daalt, neemt het aantal meldingen dat binnenkomt bij de politie juist toe. Dat komt doordat de politie niet alleen meldingen krijgt van burgers, maar ook van bedrijven en andere opsporingsdiensten.

De politie kreeg in heel 2021 36.000 meldingen van kinderporno. Naar verwachting komt dat aantal dit jaar uit op zo'n 50.000. Ben van Mierlo, landelijk coördinator Zeden, Kinderporno en Kindersekstoerisme, denkt dat de komende jaren per jaar zelfs meer dan 100.000 meldingen zullen binnenkomen bij de politie.

Bij het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM), waar Meldpunt Kinderporno onderdeel van is, kwamen in het eerste half jaar van 2022 ongeveer 8.100 meldingen binnen. Ten opzichte van de 129.000 meldingen die het meldpunt kreeg in dezelfde periode in 2021 betekent dat een daling van 93 procent. Bij internationale meldpunten daalde het aantal meldingen van online kinderpornografisch materiaal of afbeeldingen die erop leken met 77 procent.

Het expertisecentrum krijgt voornamelijk meldingen van burgers, legt een woordvoerder uit. "Dan gaat het over meldingen die op het openbare net staan. Er is dus niet per se minder kinderporno, het staat alleen minder op Nederlandse servers." Het centrum kan alleen iets met meldingen die een internetlink hebben. Wanneer de politie meldingen van burgers over kinderporno krijgt, wordt er doorverwezen naar het meldpunt.

Het EOKM zegt dat de toegenomen druk op hostingpartijen een van de oorzaken van de dalende cijfers is. Die doen tegenwoordig veel meer om het internet vrij te houden van seksueel beeldmateriaal van minderjarigen. In de toekomst kunnen de partijen ook hoge boetes verwachten als ze niet genoeg doen om de beelden aan te pakken. Die worden dan uitgedeeld door de autoriteit kinderporno, die nog opgericht moet worden.

Het aantal meldingen van kinderporno bij de politie stijgt al jaren, vooral door betere opsporingsmethodes. De politie krijgt ook vanuit bedrijven zoals Facebook meldingen wanneer op hun platform kinderporno wordt verspreid. Die zijn daar wettelijk toe verplicht. Ook kan de politie privécommunicatie van Nederlandse betrokkenen, zoals onversleutelde chatapps, scannen op kinderporno. Daar is eveneens een stijging te zien in het materiaal dat wordt doorgestuurd.