Vijf maatschappelijke organisaties roepen premier Mark Rutte in een brandbrief op om de regie te nemen bij het oplossen van de crisis in de asielopvang. "Nederland laat toe dat kwetsbare mensen en kinderen in mensonterende omstandigheden moeten verblijven", schrijven de ondertekenaars dinsdag in de brief.

"Ons land laat toe dat gevluchte kinderen nog meer beschadigd raken", aldus UNICEF Nederland, UNHCR Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, het Nederlandse Rode Kruis en VluchtelingenWerk.

De situatie in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel is uitgegroeid tot het symbool voor de crisis in de asielopvang. Maar dat is volgens de organisaties niet het enige probleem.

Door de vele overplaatsingen en een achterlopende registratie in gemeenten, is bijvoorbeeld onbekend hoeveel kinderen momenteel in de crisisnoodopvang verblijven. Het gevolg is dat kinderen - anders dan het kabinet heeft beloofd - geen voorrang krijgen bij de doorstroom naar geschikte opvangplekken. "Ondertussen wijst iedereen naar elkaar. Niemand pakt de eindverantwoordelijkheid."

'Verbeter registratie, informatie en procedure'

De organisaties pleiten ervoor dat het kabinet met spoed de voorgenomen wetgeving invoert die het mogelijk maakt om gemeentes te verplichten opvanglocaties beschikbaar te stellen.

Ook willen ze dat kinderen en kwetsbare mensen onmiddellijk voorrang krijgen en overgeplaatst worden naar "een geschikte omgeving waar ze de hele procedure kunnen verblijven". Registratieprocessen en de informatievoorziening moeten verbeteren en er moeten structurele oplossingen komen, schrijven de organisaties aan de premier.

Zo zag het vluchtelingenkamp in Ter Apel eruit
59
Zo zag het vluchtelingenkamp in Ter Apel eruit