Nidos heeft snel meer opvangplekken nodig voor minderjarige vluchtelingen die zonder ouders naar Nederland komen. "Het is krap, we redden het nog net. Maar nieuwe plekken zijn echt noodzakelijk", zegt een woordvoerder van de voogdijstichting tegen NU.nl.

Het aantal alleenreizende kinderen dat in Nederland asiel aanvraagt, neemt sinds vorig jaar toe. Dat bleek donderdag uit cijfers van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Dat zorgt er niet alleen voor dat het erg druk is bij de afhandeling van asielaanvragen, maar ook dreigt een tekort aan opvangplekken.

Nidos, die als voogdijstichting verantwoordelijk is voor het onderbrengen van de kinderen, heeft vorige week voor het eerst in jaren tijd een oproep gedaan. De stichting heeft onder anderen vastgoedbeheerders, makelaars en verhuurders gevraagd contact op te nemen als ze een geschikte, tijdelijke locatie voor de jongeren hebben.

"Het gaat vooral om plekken waar jongeren zelfstandig kunnen wonen en plekken waar ze 24 uur per dag begeleid kunnen wonen", legt de woordvoerder uit. De stichting zegt dringend op zoek te zijn naar deze tijdelijke en kleinschalige locaties.

De stichting brengt daarnaast kinderen onder in gastgezinnen. Daar redden ze het volgens de woordvoerder nog net. "Maar ook daar zullen op den duur meer gezinnen voor nodig zijn."

Wat gebeurt er als een alleenstaande minderjarige asielzoeker in Nederland komt?

  • De kinderen moeten zich eerst, net als andere asielzoekers, in Ter Apel melden.
  • Nadat ze zich hebben aangemeld, worden ze naar een opvanglocatie gebracht waar ze hun asielaanvraag afwachten. Ze krijgen een voogd toegewezen via Nidos.
  • Daarna gaan de vijftien- tot achttienjarigen naar speciale opvanglocaties voor amv's. De jongere kinderen (dertien en veertien jaar) worden in een opvanggezin geplaatst.

'We zien ook dat de toestroom door blijft gaan'

De stichting deed voor het laatst zo'n oproep in 2016, toen de instroom van minderjarige vluchtelingen zonder ouders ook groot was. In 2015 zijn zo'n 3.860 minderjarigen naar Nederland gekomen en in 2016 kwamen er nog eens 1.705. Dit jaar zijn het er al 1.388.

Een ongekende instroom, aldus de Nidos-woordvoerder. "Wij zien ook dat die toestroom gewoon door blijft gaan", zegt ze. "Dat wordt erg krap, ook omdat je wel de ondersteuning wil blijven bieden. Het gaat hier wel om kwetsbare kinderen die hier zonder ouders naartoe gekomen zijn."

Eerder dit jaar werd al gewaarschuwd dat de opvang van minderjarige vluchtelingen stokte. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) moest het aantal opvangplekken laten groeien van vijfhonderd naar vijftienhonderd. Hoeveel dat er nu precies zijn, kon de woordvoerder niet zeggen.